A személy- és vagyonőrzés, illetve a magánnyomozói tevékenység és szolgáltatás törvényessége erősítése, valamint az egységes gyakorlat kialakítása érdekében együttműködési megállapodást írt alá hétfőn a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara budapesti szervezetének elnöke, valamint a BRFK vezetője. A megállapodást Sasvári Árpád és Kökényesi Antal vezérőrnagy látta el kézjegyével.

Az együttműködés értelmében a szakmai kamara fővárosi szervezetének képviselője megfigyelőként részt vehet BRFK ellenőrzésein, amelyeket a személy- és vagyonőrzéssel, a biztonságtechnikai tervezés-szereléssel, valamint magánnyomozással foglalkozó vállalkozásoknál hajt végre. A felek megállapodtak abban is, hogy az ellenőrzések módszertanának kidolgozására, az ellenőrzési terv elkészítésére munkacsoportot hoznak létre. A BRFK igazgatásrendészeti szerveit a kamara rendszeresen tájékoztatja az igazolvánnyal és tevékenységi engedéllyel rendelkezőkkel kapcsolatban a jogerős kizárással végződő ügyek érintettjeiről.

A rendőrség összeveti a tevékenység végzésére engedéllyel, illetve igazolvánnyal rendelkezőkről vezetett nyilvántartását a kamarai tagsággal rendelkezők névsorával, és ha valaki nem tett eleget a szakmai kamarai tagsággal vagy regisztrációval összefüggő kötelezettségének, akkor a BRFK a törvényben előírt módon jár el. Az együttműködési megállapodásból adódó feladatok végrehajtása érdekében a felek kijelölték a szervezetek között folyamatosan kapcsolatot tartó személyeket.A kamara budapesti szervezete és a BRFK évente értékeli a megállapodásban foglaltak végrehajtását.