Egy állampolgári bejelentés nyomán az ORTT tüzetesen megvizsgálta Anettkának a Budapest Televízióban július 27-én sugárzott műsorát. Állítása szerint a kérdéses műsorszám ellen felhozott vádak jogosak és megalapozottak.

Az Országos Rádió és Televízió Testület állampolgári bejelentés hatására górcső alá vette a Budapest Televízió július 27-én sugárzott Forró drót című műsorát, és arra az álláspontra jutott, hogy az az ellen felhozott vádak helytállóak. A műsorban több ízléstelen és trágár kifejezés hangzott el, amely az emberek egy csoportját, illetve a társadalom bizonyos rétegeit okkal sértheti.

Nyilvánvaló, hogy a betelefonáló nézők véleménynyilvánítási módjáért, mondandójuk tartalmáért, a műsorszolgáltató vagy a műsorvezető nem felelős, de sajnálatos módon a telefonálóknak adott válaszok is hasonló hangnemben hangoztak el. A műsorvezetők személyeskedő, helyenként kifejezetten trágár megnyilvánulásai pedig lehetőséget adtak arra, hogy a társalgás mindkét részről ilyen stílusban folytatódjon.

Amellett, hogy a műsorszolgáltató – törvény által meghatározott keretek között – a műsor szerkezetét szabadon határozza meg, az ORTT szerint célszerű lenne ilyen és hasonló műsorszámok esetén egy általános erkölcsi, etikai, kulturális színvonalat megtartani, amely kizárná annak a lehetőségét, hogy egy élő műsorban a telefonálók ellenőrizhetetlen véleménye, stílusa és hangvétele érdemi reakció nélkül maradjon.

Az eljáró tanács egyhangú véleménye az is, hogy a műsor egésze alatt tapasztalható szeszesital-fogyasztás, valamint az állandó dohányzás példája negatív irányban befolyásolhatja a fiatalkorúak, illetve a kiskorúak személyiségfejlődését. “Az általunk képviselt véleménynek álláspontunk szerint még akkor is meg kell, hogy feleljen a műsorszolgáltató, ha minden egyes néző kezében ott van a döntés, hogy nézi-e a műsort vagy pedig nem” – teszi hozzá az ORTT egyik, az üggyel foglalkozó munkatársa.