A jövőben az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) állítja össze a költségvetés bírósági fejezetére vonatkozó javaslatot, melyet aztán a kormány módosítás nélkül nyújt be az Országgyűléshez. Az OIT elnöke szerint ezzel pénzügyileg független lehet a bíróság.

Az OIT előterjesztését a kormány felülbírálat nélkül nyújtja be az Országgyűlésnek, a költségvetés részeként – jelentette be Bárándy Péter igazságügy-miniszter, aki hozzátette: a jövő évi költségvetésben meg kell jelenniük a bírák javadalmazásának változásait célzó módosításoknak. Az elmúlt 12 év tapasztalatai alapján fogalmazódott meg a bírákban az az igény, hogy az Alkotmánybírósághoz hasonlóan a bíróságok esetében is biztosítani kell a pénzügyi, költségvetési függetlenséget – mondta Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke. Ezt célozza a pénteki kormányülésen megtárgyalt és korábban az OIT által is támogatott előterjesztés. Az elnök emlékeztetett arra: az EU Magyarországgal foglalkozó éves jelentései több alkalommal is negatívumként említették, hogy hiányzik az OIT pénzügyi függetlensége a bíróságok költségvetésének meghatározásában. Az EU jelentései évről évre szóvá teszik a bíróságok alulfinanszírozottságát és az alacsony bírói fizetéseket is. Egész Európában egyedül Litvániát előzzük meg a bírói fizetések tekintetében – jegyezte meg Lomnici Zoltán.

A főbíró elmondta: a kormányülésen szó esett a bíróságok fejlesztési igényeiről tekintettel arra is, hogy évek óta alulfinanszírozottság tapasztalható, mi több, az is megesett, hogy egy-egy megyei bíróság fizetésképtelenné vált. Több tízmilliárdos igényről van szó, mely magában foglalja többek között a jövő július 1-jén működését megkezdő három ítélőtábla, a január 1-jei ötven százalékos bírói fizetésemelés, illetve egyes törvénymódosítások életbe lépése folytán a bíróságokra háruló feladatok költségét is – magyarázta Lomnici Zoltán. Az elnök megítélése szerint két-három éven belül felével csökkenthető a perek időtartama, és jelentősen javítható az ítélkezés egysége, színvonala. A főbíró mindezt arra alapozza, hogy az ítélőtáblák átveszik a nagy súlyú bírósági ügyeket a LB-től, ahol a túlterheltség miatt nem egyszer évekig húzódik eldöntésük. Ezzel egyúttal az LB-nek lehetősége nyílik arra, hogy több figyelmet fordítson az egységes ítélkezési gyakorlatot elősegítő jogegységi döntések kimunkálására. Ilyen egyébként tavaly összesen egyetlen egy született, holott számos jogalkalmazási probléma van, amelynek megoldásához szükséges lenne jogegységi döntések meghozatala – jegyezte meg Lomnici Zoltán.