A BSA (Business Software Alliance) Magyarország országos “Tűzszünet” kampányt hirdet Baranya megyében. A 30 napos türelmi időszak alatt, 2002. szeptember 1. és szeptember 30. között a BSA lehetőséget biztosít minden vállalkozás számára, hogy rendbe tegye szoftvernyilvántartását, és rendezze az esetlegesen illegálisan használt szoftvereinek helyzetét.

A BSA sem büntető-, sem egyéb peres eljárást nem kezdeményez a megyében e 30 nap alatt illegális szoftverhasználat miatt, illetve szerzői jogok megsértésének gyanújával. A 30 nap letelte után, 2002. október 1-től Baranya megyében a BSA jelentős számú büntető feljelentést tesz a gazdasági társaságoknál tapasztalható illegális szoftverfelhasználás visszaszorítása és az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonásának céljából a Btk. 329/A §-a alapján. Az előző két – Győr-Sopron-Moson és Fejér – megyében a vállalkozások igen pozitívan reagáltak kiküldött leveleinkre. A viszzajelző vállalatok kérésére meghosszabbítottuk a türelmi időszakot. A türelmi időszak letelte után a BSA több tucat feljelentést tett.