A médiatörvény jogalkotói szándékaival ellentétesnek minősítette a Budapest Televízió ez év július 19-én sugárzott, Az érem harmadik oldala című műsorát az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottsága Meruk József újságíró egyes kijelentései miatt.

Mindez a panaszos által az MTI-hez hétfőn eljuttatott panaszbizottsági nyilatkozatból derül ki. Mint olvasható, a műsorban Meruk József az akkor aktuális július 4-i tüntetés, illetőleg megmozdulás résztvevőivel kapcsolatban adta elő eszmefuttatását. A panaszbizottság nyilatkozatának indokolása szerint az újságíró a műsorban több alkalommal is a Szálasi nyomdokait követő, nyilas, illetőleg új nyilas jelzővel illette a résztvevőket. “Ez nemcsak a július 4-ei megmozdulásban résztvevő aktív embereket sérthette, hanem a velük szimpatizáló nézők számára is érzéseiket és meggyőződésüket bántó lehetett” – olvasható az indokolásban. – A médiatörvény alapvető rendelkezései tartalmazzák azokat az elveket, amelyekkel szintén ellentétes az ilyen tartalmú műsor – teszi hozzá az eljáró tanács, amely egyhangú véleménnyel a panaszt megalapozottnak minősítette. A jelen egyhangúlag meghozott nyilatkozat nem kíván nyilvánosságot, nem minősül közigazgatási határozatnak, így ellene fellebbezésnek vagy egyéb jogorvoslatnak nincs helye – zárul az augusztus 13-án kelt dokumentum.