Az Európai Bizottság és a soros EU-elnökség képviselői megértést tanúsítanak Magyarországnak a csatlakozási tárgyalások mezőgazdasági fejezetével kapcsolatos szempontjai iránt, a határozott állásfoglalástól azonban egyelőre tartózkodnak – állapította meg a magyar mezőgazdasági miniszter.

Németh Imre az EU és a tagjelöltek agrárminisztereinek kedden a dániai Nyborgban tartott kötetlen tanácskozásán vett részt, s ez alkalommal eszmecserét folytatott Franz Fischler mezőgazdasági biztossal és Mariann Fischer Boel dán mezőgazdasági miniszterrel is. Kérte őket, hogy a tizenötök mielőbb állapodjanak meg az agrárfejezetben képviselendő közös álláspontjukról, a termelési kvóták meghatározásában pedig vegyék figyelembe a magyar sajátosságokat. Uniós részről azonban ezúttal sem a közös álláspont megszületésének időpontját, sem a legfontosabb nyitott kérdéseket illetően nem hangzottak el konkrétabb jelzések – mondta a tanácskozás után az MTI-nek a miniszter.

Folytatódik az egyeztetés a tagjelöltek körében is, bár ez nem mindenütt jelent azonos álláspontokat. A CEFTA-országok mezőgazdasági minisztereinek másfél hete Pozsonyban tartott találkozóján például Magyarország kifejezetten kérte, hogy a kvóták tekintetében a nemzeti sajátosságok érvényesüljenek. Közös álláspont van kialakulóban viszont az újonnan csatlakozó országoknak járó közvetlen mezőgazdasági támogatások nagyságrendjét és a bevezetésükre szánt átmeneti időszakot illetően. A tagjelöltek egyetértenek abban, hogy ennek az időszaknak nem volna szabad 2006 utánra nyúlnia, mert ez kétféle közös agrárpolitikát eredményezne az unióban – állapította meg Németh Imre.

A mezőgazdasági fejezet még nyitott kérdéseivel – köztük a kvótákkal és a bázisidőszakokkal – kapcsolatban úgy vélekedett, hogy tárgyalási hiba lenne, ha ezeket most már nem egy csomagban kezelnék. Az ugyanis nem járható út, hogy minden olyan kérdésben, ami az unió számára fontos, megegyezünk, a magyar szempontból fontos problémákat pedig a tárgyalási folyamat végére hagyjuk – állapította meg.