Az idén november 30-ig kell bejelenteni a biztosítónál a kötelező felelősségbiztosítással kapcsolatban a váltási szándékot. A bejelentést írásban, vagy személyesen kell megtenni, kérve a már megszerzett bonus-malus fokozatról szóló igazolást. Ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy az új biztosító – akivel december végéig meg kell kötni az új, 2003-ra érvényes szerződést – elismerje a már elért bonus kedvezményt.

A kormány pénteken fogadta el a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló kormányrendelet módosítását, amelynek értelmében megszűnik a hatósági díjplafon. A közlemény emlékeztet arra, hogy eddig a pénzügyminiszter rendeletben írta elő a biztosítási díj átlagos emelésének megengedett mértékét, amitől a biztosítók felfelé és lefelé is eltérhettek. Az új rendszerben a biztosítók közötti verseny szabja majd meg az emelések mértékét.

Az egységes díjszabás 1998-tól fokozatosan szűnt meg, és az utóbbi időben már olyan jelentékeny eltérések mutatkoztak a tarifák között, hogy megindult a gépjármű tulajdonosok vándorlása az alacsonyabb tarifákat kínáló biztosítók felé. A módosítástól a kormány ennek a folyamatnak a folytatódását, és az ügyfélszerzés érdekében folytatott díjverseny erősödését várja. Október 30-ig a biztosítók kötelesek az ügyfélszolgálati irodáikban, két országos napilapban és az interneten is közzé tenni a jövő évi díjaikat.

A lépés része az európai uniós csatlakozásra való felkészülésnek, hiszen az unió szabályozása nem ad lehetőséget a díjplafon megállapítására. Az új szabályozás értelmében egyebek mellett az üzembentartó a gépkocsi tulajdonjogának átruházását, vagy forgalomból való kivonását igazoló okiratokat a biztosítónál 15 napon belül köteles bemutatni. Az okmányok alapján a biztosító a biztosítási szerződést megszünteti és igazolást ad ki a biztosítás jogszerű, érdekmúlás miatti megszűnéséről. Az érdekmúlás esetén az üzembentartó a már addig megszerzett bonus-malus osztályba sorolását nem veszíti el, az arra jogosító időtartam egy évig továbbra is fennáll. Ha tehát egy éven belül ugyanazon járműkategóriába tartozó járművet vásárol, a bonus kedvezményt a vásárolt járműre érvényesítheti.