Hétfőn megkezdődött Várhegyi Attila egykori kulturális államtitkár büntetőperének másodfokú tárgyalása. Az eljárásban az ügyészség már csak különösen nagy értékben elkövetett hanyag kezeléssel vádolja a Fidesz pártigazgatóját.

Megkezdődött Várhegyi Attila, egykori kulturális államtitkár büntetőperének másodfokú tárgyalása. Az ügyészség csak egy vádpontot tartott fenn a korábbi háromból: e szerint különösen nagy értékben elkövetett hanyag kezelés megállapítását kérte a bíróságtól. A vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés és magánokirat-hamisítás vádjait ejtették. A Fidesz jelenlegi pártigazgatóját első fokon hanyag kezelés vétsége miatt 300 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte a bíróság, az ügyészség a hétfői tárgyaláson nagyobb összegű pénzbünetés kiszabását kérte. Várhegyi Attila tagadta, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna. Védője szerint a hanyag kezelés akkor lenne bizonyított, ha a vádlott kötelességszegést követett volna el, emellett vagyoni hátrányt is okozott volna az önkormányzatnak. Szerinte azonban egyik pont sem valósult meg. Várhegyi ugyanis – bár aláírta a vitatott szerződéseket – de azok tartalmát nem vizsgálta, csak hivatalból járt el. Ténylegesen a jegyző és az önkormányzat hivatali apparátusa dolgozta ki a telkek eladásáról szóló szerződéseket – érvelt a védőügyvéd. Vagyoni hátrányt sem okozott a vádlott a dokumentumok aláírásával védője szerint. A várost csak akkor érte kér, amikor a közgyűlés döntése alapján elálltak a szerződés teljesítésétől, amiért az ügyben érintett vállalkozók kártérítést követeltek és kaptak – mondta az ügyvéd.

A vád szerint azonban Várhegyi felelőssége megállapítható az ügyben, mert csak 10 millió forintnál kisebb értékű ingatlanok ügyében járhatott volna el egy szamélyben, mivel azonban a kifogásolt telkek mindegyike külön-külön is ennél értékesebb volt, csak a közgyűlés dönthetett volna. Ráadásul a telkek ellenértékét nem kapta meg az önkormányzat, így az is megállapítható, hogy Várhegyi eljárása miatt nagy vagyoni kár érte Szolnokot. Jövő hétfőn jogerős ítélet várható az ügyben. A Pest Megyei Bíróság a hétfői tárgyalás végén köztes végzésben felhívta a peres felek figyelmét arra, hogy a vádtól eltérően is minősülhet az ügy. Ennek ellenére sem az ügyészség sem a védelem nem módosított álláspontján. A bírói végzés után valószínűleg nem a vádiratban foglaltakat állapítja meg ítéletében a bíróság. Az elsőfokú eljárásban is hasonló módon, köztes végzésben figyelmeztette a vádat a bíró. Akkor az utolsó pillanatban az ügyész enyhítette a vádat, hűtlen kezelés helyett – melyért akár letöltendő börtönbüntetést is kaphatott volna a politikus – már csak hanyag kezeléssel vádolta meg Várhegyit. Az eredeti vádiratban még az szerepelt, hogy Várhegyi Attila szolnoki polgármesterként 1994-ben vesztegetést követett el azzal, hogy az önkormányzati választási kampányhoz helyi cégektől fiktív számlák révén, a Mahir Szolnok Kft.-n keresztül, összesen mintegy 1,3 millió forintot szerzett magának, illetve a Fidesz szolnoki alapszervezetének.

A másik vádpont szerint Várhegyi Attila polgármesterként 1995-ben mintegy 190 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a szolnoki önkormányzatnak a városközpontban lévő telkek eladásával. A jelenlegi perben már csak ezt a vádat tartották fenn. A Budakörnyéki Bíróság másfél éves tárgyalássorozatot követően, 2001 novemberében hirdette ki elsőfokú ítéletét. Ebben a telekügylet kapcsán hanyag kezelés vétsége, azaz a váddal ellentétben nem szándékos, hanem gondatlan cselekmény miatt mondta ki Várhegyi Attila bűnösségét, és 300 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtotta. Ugyanakkor felmentette a vesztegetés vádja alól. Várhegyi Attila az elsőfokú ítélet kihirdetését követően lemondott politikai államtitkári posztjáról. Az elsőfokú ítélet után a hanyag kezelés ügyében Várhegyi Attila felmentésért, az ügyészség viszont súlyosításért fellebbezett. Az ügyészség utóbb a vesztegetés vádja kapcsán első fokon megszületett felmentő rendelkezést tudomásul vette, így az jogerőre emelkedhetett, és a Pest Megyei Bíróságnak már csupán a hanyag kezelés kérdésében kell döntenie.