November 27-én adják át az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által 1998-ban indított Justitia.net elnevezésű informatikai beruházás második fázisát, amelynek keretében a bírósági hálózat 131 helyi és munkaügyi bíróságot, 19 megyei és fővárosi bíróságot, továbbá a Legfelsőbb Bíróságot, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalát integrálja egységes országos rendszerbe. A kialakítandó ítélőtáblák is részesei lesznek ennek a rendszernek.

A fejlesztés magában foglalja az épületekben lévő helyi hálózatok kiépítését, több mint 1200 új munkaállomás, 46 szerver, 100 nyomtató üzembe állítással, mintegy 6000 hálózati végpont kiépítését, felállítását, a rendszer menedzselését és oktatását is. Ezzel a fejlesztéssel a már meglévő hálózatot is integrálva mintegy 6200 munkaállomás kapcsolódik be egy nagy hálózatba. A projekt összköltsége 8,25 Millió EUR, a hazai társfinanszírozás 57 %. A most átadásra kerülő rendszer közel 1 milliárd Ft értékű. Az összkép megismerése érdekében indokolt tenni egy kis történelmi visszatekintést is:

A Bírósági Szervezetek Informatikai Stratégiája kidolgozása mentén nyilvánvalóvá vált, hogy a bírósági ítélkezés hatékonysága növelésének legnagyobb lehetősége ez idő szerint az informatikai eszközök és alkalmazások napi munkába történő, mind nagyobb méretű beintegrálódásában rejlik. 1998. előtt a bíróságok modern információtechnológiával egyáltalán nem rendelkeztek. Átfogó, koordinált beruházások hiányában az egyes bíróságok egymástól független, különböző technológiákat honosítottak, melyek szigetszerű informatikai környezeteket eredményeztek. Az 1997. évi LXVI. törvény létrehozta az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot és annak Hivatalát. Ennek egyik feladataként határozta meg a bíróságok informatikai fejlesztésének irányítását és koordinálását. Ezzel teremtődött meg a bírósági informatika egységes fejlesztésének lehetősége.

Az elmaradás abszolút és relatív (a közigazgatásban résztvevő hazai szervezetek színvonalát tekintve) mértéke viszont olyan méretű volt, hogy saját erőből lehetetlen lett volna a felzárkózást megkísérelni. Ehhez nyújtott segítséget a már említett és 2000-ben sikeresen befejezett PHARE I. projekt és nyújt segítséget a jelenlegi PHARE II. Természetesen az Országos Igazságszolgáltatási Tanács nemzetközi támogatásokhoz nem kapcsolódó fejlesztéseket is finanszíroz, melyekkel igyekszik a bíróságok informatikai “egyenszilárdáságát” elérni. Ezek eredményeként a jelenlegi eszközállomány értéke már megközelíti a 6,5-7 milliárd Forintot. Az informatikai infrastruktúra fejlesztés jelenleg futó projektjében az Albacomp Számítástechnikai Rt. és a Siemens Kft vett részt a MATÁV alvállalkozásával ill. több gyártó beszállításával (LNX Kft.)