A lőfegyvertörvény tervezete mind a jelenleg hatályos, mind a korábban tervezett jogszabálynál, mind pedig az EU lőfegyver irányelvénél szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz a jogszabály-tervezetet kidolgozó Belügyminisztérium (BM) szerint.

Eördögh Árpád, a BM Európai Integrációs Hivatalának munkatársa, vezető főtanácsosa az MTI-nek hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a tervezet valójában egyetlen területen sem enyhít, ez azonban nem tűnik fel, mert semmilyen érintett jogos érdeket nem sértve szigorít, és a szigorítások jórészt garanciális intézkedések bevezetésében nyilvánulnak meg.

Elmondta: a tervezet szigorítja a lőfegyver megszerzésének személyi feltételeit, amikor fokozott feddhetetlenségi előírásokat, pszichológiai alkalmassági vizsgálatot és a lőfegyver biztonságos kezelésének készségszintű elsajátítását írja elő. Csökkenti a közterületen előforduló sportcélú lőfegyverek számát azzal, hogy előírja sportegyesületnél történő tárolásukat, valamint a védelmi célból tartott lőfegyverek viselését csak a védendő épületen belül engedélyezi. Elmondta: a tervezet az EU lőfegyver-kategóriák mindegyikét engedélykötelessé teszi, és szigorodnak a nyilvántartási, adatszolgáltatási, bejelentési és ügyfél-, valamint ügyfél-jogosultság ellenőrzési szabályok is.

Az igazolványok, engedélyek megszerzését a jogszabály-tervezet elválasztja a lőfegyver megszerzésétől, az igazolványt megszerző nem lesz feltétlenül jogosult lőfegyver megszerzésére, csak annak használatára. Eördögh Árpád elmondta azt is, a tervezet engedélykötelessé teszi az ún. flóbert fegyvereket, amelyeknek türelmi idő alatt történő regisztrálását és egyszerűsített engedély kiadását írja elő, azonban ilyen fegyverre sem kaphat engedélyt büntetett előéletű személy.

  • A lőfegyver-törvény célja, hogy megakadályozza a lőfegyverek illetéktelen kezekbe kerülését, az engedélyes szférából engedély nélküli szférába történő eltérítését – hangsúlyozta a Belügyminisztérium munkatársa. Eördögh Árpád hozzátette: mivel a tervezet az engedéllyel végezhető tevékenységeket szabályozza, így nincs és nem is lehet kihatással az illegálisan tartott lőfegyverek darabszámára. A belügyminiszter a fegyvertörvény javaslatát várhatóan márciusban nyújtja be az Országgyűlésnek, az elfogadást követő hat hónap múlva lép hatályba, ezalatt kell megalkotni a végrehajtási szabályokat.