A szakmai egyeztetések alapján több ponton változhat a közoktatási törvény módosításának tervezete; a szaktárca ajánlása alapján az általános iskola első három osztályában például a szülőkkel való egyeztetés és a nevelőtestület döntése alapján lehetne csak évet ismételni.

Hiller István, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára csütörtökön a Pedagógusok Szakszervezetének óvodai tagozatának ülésén elmondta: ezt az iskolák helyi tantervükben rögzíthetnék.

A törvénymódosítás eredeti javaslata úgy szólt, hogy alsó tagozaton egyáltalán nem lehetett volna megbuktatni a diákokat.

A módosítás az évismétléshez hasonló ajánlást fogalmaz meg a házi feladatokra is, azaz erről az iskola filozófiájának szellemében lehetne dönteni.

Az eredeti javaslat módosult annak kapcsán is, hogy ötödik, hatodik évfolyamon a gyermekek sajátosságainak, felkészültségének figyelembe vételével, helyi döntés alapján, a rendelkezésre álló időkeret 30-50 százalékát lehetne az alapkészségek megerősítésére fordítani.

A minisztérium első tervezete szerint ezen a két évfolyamon az időkeret 50 százalékában tanítóknak kellett volna oktatniuk.

Hiller István jelezte: 2012-13-ig az alapkészségek megerősítésére fordított időben is oktathatnának szaktanárok, ha 2007-2008-ig ötéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A politikai államtitkár közölte: változnak az eredeti javaslathoz képest a teljesítményszorzók is, a tárcánál jelenleg az arányosabb tételeken dolgoznak.

Kitért arra is, hogy hetente három tanórát kellene kötelezően testnevelésre fordítani és ezen felül kell a mindennapos testmozgást megszervezni az iskolákban.

A politikai államtitkár felhívta a figyelmet, hogy ez az első olyan törvényjavaslat, amely kitér arra: semmilyen pártnak vagy párthoz kötődő szervezetnek nincs helye az iskolákban, tevékenységet ott nem folytathat, ami “virágoktól, gyümölcsöktől és madaraktól függetlenül” mindenkire igaz.

A kerettantervek (ket) kapcsán kifejtette: azok rendszerét a továbbiakban is fenn kívánják tartani. Az Oktatási Minisztérium ket-variánsokat kínál majd és ezek közül kiválaszthatják az érintettek a számukra legmegfelelőbbet.

A politikai államtitkár példaként említette az egyházi iskolafenntartókat. Rámutatott: ha úgy döntenek, készíthetnek saját ketet, erre a törvénymódosításban a tárca lehetőséget ad, és ha az Országos Köznevelési Tanács elfogadja, oktathatnak eszerint.

Hiller István elmondta: a törvénymódosítás rögzíti azt is, hogy az óvodai nevelés utolsó évében – hétéves korban – minden gyermek számára kötelezővé válna az óvodalátogatás.

Az Oktatási Minisztérium ezenkívül szeretné annak lehetőségét is megteremteni, hogy hároméves kortól minél többen lehessenek óvodások.

Aláhúzta: nem akart, és nem is akar iskolaszerkezeti váltást.

A törvényjavaslat véleménye szerint gyermekcentrikus, tanárbarát kezdeményezés.

Hangsúlyozta: a törvényjavaslat február közepén kerülhet a kormány elé.

Az elképzelésekről a tárca még egyszer egyeztet az önkormányzati szövetségekkel, az Országos Köznevelési Tanáccsal, a Közoktatás-politikai Tanáccsal és a Közoktatási Érdekegyeztető Tanáccsal.

Hiller István úgy látta: június közepére megszülethet a módosított közoktatási törvény.