Kedden kerül újra, változatlan formában a parlament elé a szociális törvények módosítását tartalmazó csomag, amelyet Mádl Ferenc decemberben megfontolásra visszaküldött az Országgyűlésnek.

Az államfő azért nem írta alá módosítást, mert megítélése szerint a bevezetendő szabályozás hátrányosan érintheti azokat, akik a szociális alapellátásokat egyházi intézményben kívánják igénybe venni.

A módosító csomag a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a családok támogatásáról, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvények változtatását foglalja magába.

A módosítás a szociális alapellátás feladatainak bővítése értelmében új szolgáltatási formaként nevesíti a jelzőrendszeres házigondozást.

A jogszabály bevezetné a Szociálpolitikai Tanács intézményét, amely a szociálpolitikai döntésekkel kapcsolatos érdekegyeztető fórum szerepét töltené be.

A rendelkezés értelmében az utcai szociális munka, a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely fenntartása minden 10 ezer lakost meghaladó településen kötelezővé válik.

A törvénycsomag a kiegészítő családi pótlék helyett visszaállítaná a gyermekvédelmi támogatást és annak havi összegét 4200 forintról 4600 forintra emelné.

A jogszabály fokozatosan bevezetné a 13. havi nyugdíj folyósítását. Ennek értelmében 2003-ban egyhavi járadék 25 százalékát, 2006-ra pedig – fokozatosan növelve az összeget – egy teljes havi nyugdíjat biztosítana a jogosultaknak.

Az idei év novemberétől 25 százalékkal emelkednének az özvegyi nyugdíjak, ennek megfelelően a juttatásban részesülők már nem az alapjáradékuk 20, hanem 25 százalékának megfelelő összeget kapnának.

A törvény hatályba lépésével az unokájukat nevelő idős emberek már nyugdíjuk folyósítása mellett is felvehetik a gyermekgondozási segélyt.

A módosítás emellett bővítené a fogyatékossági támogatásra jogosultak körét is. Azok a vakok személyi járadékára jogosult emberek ugyanis, akik a fogyatékossági támogatást választják korábbi ellátásuk helyett, minősítési eljárás lefolytatása nélkül tudják ezt a juttatást igénybe venni.