Egyes államigazgatási szervek és országos főhatóságok idejüket és energiájukat nem kímélve hivatali munkaidőben láncleveleket terjesztenek. A HavariaPress birtokába került dokumentumok szerint egy Guiness rekordnak szánt lánclevél több minisztérium után bejárta, az ORFK több igazgatóságát, a Vám- és Pénzügyőrséget, a MÁV-ot, de még az OTP-t is.

Az önkormányzatoknál és a fegyveres testületeknél az önálló ügyiratszámon kívül még kijelölt előadója is van az ügynek, aki iktatás után tíz példányban lemásolja az eddigi leveleket és újabb tíz címzettnek egy hivatalos kísérőlevél mellékleteként elküldi őket. A vastag iratköteg tanúsága szerint az első darabokat 2001. december 10-én keltezték, és alig több mint egy év alatt 350 hivatalt járt már meg Győrújbaráttól Szegedig, Állampusztától Sámsonházáig. Gépelik, másolják, bélyegzik, postázzák annak érdekében, hogy egy rákos kisfiúé legyen a világ legnagyobb címlistája. A másolatok egyre halványodnak, a levélkötegek pedig szaporodnak, már senki sem tudja, hogy kitől és miért kapta, s azt sem, hogy kinek és miért küldi tovább. A Guiness londoni központjában nem tudnak, az egyedülálló magyar kezdeményezésről mivel az évekkel ezelőtti rekordkísérletet hivatalosan eddig senki sem regisztráltatta.