A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai Jogi Műhelye 2003. március 19-én a negyedik alkalommal megrendezett Informatikai Szakmai Nap keretében konferenciát szervez. A konferencia ebben az évben adatvédelem előtt álló kihívásokat vizsgálja.

Az Informatikai Jogi Műhely (http://cyberlaw.pte.hu) a pécsi jogi kar jogi informatikai csoportja és jogi informatika doktori programja köré szerveződő kutatóműhely. A Műhely vezetője Balogh Zsolt György, a PTE ÁJK docense. A Műhely kutatásaival és rendezvényeivel szeretne hozzájárulni az információs társadalom megfelelő, a fejlődést az egyéni és közösségi érdekekkel összhangba hozó jogi környezetének kialakításához. Ezt a célt szolgálja az évente megrendezett Informatikai Szakmai Nap, ami egy-egy téma sokoldalú vizsgálatával rendszeres fórumot szeretne teremteni az informatikai joggal foglalkozó szakembereknek.

Jelenleg zajlik az új adatvédelmi törvény előkészítése, ezért az idei konferencia egyik témája az adatvédelmi kodifikáció. Jóri András (ügyvéd, Réti, Szegheő és Társai Ügyvédi Iroda) előadásában ismerteti a hatályos adatvédelmi törvény hiányosságait, a törvény megalkotása óta a gyakorlat és a nemzetközi példák alapján keletkező szabályozási szükségleteket. Az új adatvédelmi törvény – még nem végleges – tervezetét Trócsányi Sára, az adatvédelmi biztos hivatalának munkatársa mutatja be és értékeli.

Az adatvédelem ma már olyan dinamikus tényezővé, amely közvetlenül érinti a vállalkozások gazdasági tevékenységét – nem egyszerűen azzal, hogy a vállalkozásokra többletterheket ró, hanem azzal is, hogy a fogyasztók döntéseit befolyásoló versenytényezővé válik. A vállalkozások tudatos adatvédelmi irányú tevékenységét, adatvédelmi irányelveit (privacy policy) mutatja be Verebics János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa.

Polyák Gábor (PTE ÁJK) előadásának témája az adatvédelmi audit intézménye, amely hatékony módszert jelenthet az adatvédelem versenytényezőkénti értékeléséhez.
A 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően mind az Egyesült Államokban, mind Európában felerősödtek azok a folyamatok, amelyek a biztonság növelésére hivatkozva szűkülő határok közé szorítják a magánszférát. A terrortámadás óta eltelt időszak adatvédelmi fejleményeiről beszél Galántai Zoltán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense, a magyarországi Big Brother-díjat kiosztó szervezet alapítója. Ehhez kapcsolódóan a titkosszolgálati adatkezelésekről tart előadást Aranyossy Csaba alezredes, a Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársa.

A konferencia keretében az adatvédelmi jog előtt álló kihívásokat vitatja meg Péterfalvi Attila jelenlegi és Majtényi László korábbi adatvédelmi biztos. A beszélgetés során az adatvédelmi biztosok elmondják véleményüket többek között az olyan aktuális adatvédelmi kérdésekről, mint az új információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával felmerülő kockázatok, a genetikai adatok védelme, az információszabadság és az információs önrendelkezési jog körüli politikai viták. A konferencián a részvétel ingyenes. Regisztráció és további információk rövidesen a http://www.iszn.pte.hu oldalon, valamint a 0672-211433-3261 telefonon. A regisztráció határideje március 16. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.