A HíF Hírközlési Döntőbizottság (HDB) a héten határozott az Emitel Távközlési Rt. beadványáról, illetve a Fővárosi Bíróság február 28-án kihirdetett határozatával nem jogerősen döntött a Pannon GSM Rt. HDB elleni perében.

A HDB az Emitel által benyújtott referencia-összekapcsolási ajánlatmódosítást nem hagyta jóvá, egyben kötelezte a társaságot, hogy a kézhezvételtől számított 30 napon belül új referencia-összekapcsolási ajánlatot terjesszen elő jóváhagyásra. A Pannon GSM-nek a HDB ellen irányuló keresetét, amelyben a Pannon GSM kérte a HDB által őt jelentős piaci erővel (JPE) bíró szolgáltatónak minősítő határozata hatályon kívül helyezését, a Fővárosi Bíróság elutasította.