Jóllehet, a Fővárosi Bíróságra (FB) megérkezett a várt román kártérítési joganyag, a bíróság hétfőn sem tudott dönteni arról: a magyar, vagy a román törvényeket alkalmazza a ciánszennyezés miatt indított perben.

Az alperes nagybányai cég jogi képviselője szerint ugyanis a megküldött joganyag nem teljes, hiányoznak belőle a kimentési okok. A bíróság a pert május 26-ra halasztotta. A 2000. január 30-án bekövetkezett környezetszennyezési katasztrófa miatt 28,6 milliárd forintot és annak kamatait követeli Magyarország az AURUL SA-ból időközben Transgold SA-vá alakult romániai aranykitermelő cégtől. A felek a hétfői tárgyaláson is ellenkező véleményűket hangoztatták arról: melyik állam jogát kell alkalmazni a perben.