Alkotmányos visszásságot is okoz és sérti a tulajdonhoz való jogot a Fővárosi Távfűtő Művek Rt. a szolgáltatásainak elszámolásával kapcsolatos eljárása – állapította meg az állampolgári jogok biztosa. Az ombudsman a távhőszolgáltatásokról szóló törvény módosítását javasolja – írja a Népszabadság.

Lenkovics Barnabás, a Népszabadság által ismertetett jelentésében szerepel, hogy 2001 májusa óta több panasz érkezett hozzá a Főtávval kapcsolatban. Az emberek azt sérelmezték, hogy a szolgáltató akkor is áttért a az átalánydíjról a mérés szerinti elszámolásra, ha fogyasztói közösség nem fogadta el az új közüzemi szerződési feltételek valamelyikét, illetve a szerződés aláírását valamilyen vitás kérdés tisztázásához kötötte. Kifogásolták azt is, hogy a melegvíz-mérő órákkal rendelkező fogyasztókkal kötött szerződéseket felmondták arra hivatkozva, hogy ezen órák adatai a mérés szerinti elszámolás bevezetésével csak a közösség belső elszámolásának képezhetik az alapját.

Sokan sérelmezték azt, hogy az elszámolással megbízott Főtáv Komfort Kft. csak akkor térít vissza díjat a jogosultaknak, ha valamennyi háztartás időben befizeti a szolgáltatás díját, egyéb esetben nem. Az állampolgári jogok biztosának jelentése szerint a tulajdonosok csak az általuk elfogyasztott hő díjának fizetésére kötelesek, nem pedig, hogy a hátralékos tulajdonos helyett is fizessen. Lenkovics Barnabás úgy vélik, hogy akkor járt volna el a szolgáltató a fogyasztók jogainak tiszteletben tartásával, ha a feltételek megváltozásáról, ennek indokairól és az elszámolás rendjéről részletesen tájékoztatta volna a fogyasztókat.

A biztos azt javasolja a közlekedési és gazdasági miniszternek, hogy kezdeményezze a távhőszolgáltatásokról szóló törvény módosítását, hogy egyértelmű legyen, a meglévő fogyasztói hőközpont és hőfogadó állomás a szolgáltató tulajdonát képezi. A Főtáv szerint az ombudsman a vizsgálatai során bizonyos műszaki kérdéseket félreértett. Sturdik Miklós a cég szóvivője közölte, a hét második felében válaszolnak a kérdésre – írja a Népszabadság.