A Hírközlési Felügyelet Hírközlési Döntőbizottsága (HDB) végrehajtási határozatot hozott a Matáv Rt. és az Interdotnet Magyarország Kft. között fennálló elszámolási vitában. Eszerint a Matáv Rt. számlavezető bankjának, a CIB Bank Rt.-nek 4 379 322 forintot kell átutalnia az Interdotnet Kft.-nek. Az internetszolgáltató a 2002. január 1-jétől 2003. január 31-ig járó követelés érvényesítésével kapcsolatban fordult a HDB-hez. A határozat ellen a Matáv Rt. három napon belül terjeszthet elő kifogást.

A Matáv Rt. és az Interdotnet Kft. közötti elszámolási vita a távközlési szolgáltatás díjának megosztásával kapcsolatban tavaly márciusban került első alkalommal a HDB elé. A Döntőbizottság júniusban arra kötelezte a Matáv Rt.-t, hogy nyolc napon belül utalja át az Interdotnet Kft.-nek a díjmegosztásról szóló rendelet alapján az őt megillető díjat. Az internetszolgáltató a díjmegosztásról rendelkező határozat alapján azt sérelmezte, hogy a határozattal ellentétben a Matáv Rt. az Interdotnet Kft.-t megillető összegből 4 százalékot visszatartott beszedési kockázat címén. A követelés behajtása iránt az Interdotnet Kft. azonnali beszedési megbízást adott a Matáv Rt. bankszámlája terhére. A távközlési társaság számlavezető pénzintézete a CIB Bank Rt. azonban nem tett eleget a beszedési megbízásnak. Az internetszolgáltatónak írott válaszában azzal magyarázta az elutasítást, hogy “az inkasszó nem teljesíthető, mert a határozatból nem állapítható meg az összegszerűség.”

Az Interdotnet Kft. végrehajtási kérelmével 2003. március 6-án a Döntőbizottsághoz fordult és kérte a visszatartott 4 379 322 forint követelés végrehajtását. A HDB végrehajtási határozatának indokolásában kitér arra, hogy a díjmegosztásra vonatkozó rendelet és az ennek alapján hozott döntőbizottsági határozat nem adott lehetőséget az Interdotnet Kft.-t megillető díj bármilyen címen való csökkentésére. A határozat értelemszerűen nem tartalmazhatott összeget, mivel az a jogszabály szerint számítva utólag konkretizálható. A HDB határozatában felhívta a Matáv Rt. bankszámláját vezető CIB Bank Rt.-t, hogy az Interdotnet Kft. részére utalja át a 4 379 322 forintot.

Az indokolásban egyúttal tájékoztatásul közölte a HDB, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003. februárjában módosította, kiegészítette a díjmegosztásról szóló rendeletet, mely szerint “Az internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő eléréséért felszámított díjat a távbeszélő szolgáltató saját költségén köteles kiszámlázni az előfizetői részére.” A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, ám az érintettek három napon belül kifogással élhetnek a Döntőbizottságnál.