A Tocsik-ügy kedden megkezdődött másodfokú tárgyalásán a Legfőbb Ügyészség (LÜ) képviselője azt kérte a Legfelsőbb Bíróságtól (LB), hogy minden vádlott vonatkozásában változtassa meg az elsőfokú ítéletet.

A vádlottak java részénél a cselekmény minősítésének megváltoztatását és büntetésük súlyosítását indítványozta az ügyész. Ugyanakkor Boldvai László szocialista országgyűlési képviselő, illetve Budai György szabad demokratákhoz közel álló vállalkozó vonatkozásában, megalapozatlanság miatt, hatályon kívül helyezést kért az ügyész, illetve, hogy az LB utasítsa a Fővárosi Bíróságot (FB) arra, harmadszor is folytassa le a bizonyítási eljárást. A vád szerint Tocsik Márta jogtalanul, érdemi munkavégzés nélkül vett fel az ÁPV Rt.-től 804 millió forint megbízási díjat 1996-ban az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokért.

Tocsik Mártát a privatizációs szervezet azzal bízta meg, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokon alkudja le a privatizált állami vállalatok belterületi földjei után a helyhatóságoknak járó és egy konkrét ügyben 1995-ben már a Legfelsőbb Bíróság által is megítélt követelések mértékét. A vád azt is tartalmazta, hogy Tocsik Márta, Boldvai László, illetve Budai György felszólítására, két általuk megjelölt cégnek átutalt összesen 343 millió forintot a 804 millióból. A cégek azonban ezért semmifajta munkát nem végeztek. A vádlottak az eljárás során, Tocsik Márta egy 1996-ban tett és hónapok múlva visszavont rendőrségi vallomását leszámítva, tagadták a történteket. Az 1996-ban kipattant privatizációs botrány nyomán az FB eddig két egymásnak nagymértékben ellentmondó ítéletet hozott. Első ízben felmentette a csalással vádolt jogásznőt, illetve Liszkai Pétert, az ÁPV Rt. vezető jogászát, továbbá a privatizációs szervezet hanyag kezeléssel vádolt elnökét, illetve három tagját. Azonban az FB elítélte befolyással üzérkedés miatt Boldvai Lászlót és Budai Györgyöt.

Az LB ezt az ítéletet 2000-ben megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte. A megismételt eljárásban aztán az FB hűtlen kezelés büntettében mondta ki bűnösnek Tocsik Mártát, Liszkai Pétert és Szokai Imrét, aki egyébként az elsőfokú ítélet szerint valójában az ügy központi figurája és mozgatója volt. Ekkor, nem jogerősen, mindhárman többéves börtönbüntetést kaptak. Az ÁPV Rt. másik három igazgatótanácsi tagját az FB felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtotta, felmentette viszont Boldvai Lászlót és Budai Györgyöt. A Legfőbb Ügyészség képviselője keddi perbeszédében, súlyosításra irányuló indítványában Tocsik Márta, Liszkai Péter és Szokai Imre cselekményének kiemelkedő tárgyi súlyát, társadalomra veszélyességét hangsúlyozta, illetve a közvagyonban okozott kár “elképesztően nagy mértékét”. Továbbá rámutatott arra is, hogy a vádlottak egy csoportja bizalmi állását felhasználva követte el a súlyos bűncselekményeket. – Nem véletlenül vált ez az ügy a rendszerváltás egyik legnagyobb botrányává – fogalmazott az ügyész, hozzátéve: az elsőfokú ítélet minősítésének megváltoztatását kéri Tocsik Márta, Liszkai Péter és Szokai Imre esetében hűtlen kezelésről csalásra.

Tocsik Márta ügyvédje részben védence felmentését, részben az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú eljárás megismétlését indítványozta a Legfelsőbb Bíróságnak a büntetőper másodfokú tárgyalásán kedden. Tocsik Márta védője szerint az első fokon eljárt Fővárosi Bíróság (FB) nem tett eleget a törvényben előírt tényfeltárási kötelezettségnek és a tisztességes eljárás követelményének. Az ügyvéd példaként említette, hogy az FB a tanúknak többször, több tárgyaláson is feltette ugyanazokat a kérdéseket, és a válaszokból azt fogadta el ítélete tényállásául, ami elképzelésének jobban megfelelt, még akkor is, ha az okirati bizonyítékok ezzel ellentétesek voltak. Hozzátette: az is megesett, hogy az FB egy-egy tanú vallomását kihagyta a bizonyítékok értékelésekor, így történt ez Suchman Tamás volt privatizációs miniszter esetében.

Az ügyvéd szerint az elsőfokú büntetőperben súlyosan sérültek a védői, vádlotti jogok. Kiemelte, hogy az eljárás adatai és az elsőfokú ítélet sem cáfolja, hogy Tocsik Márta tevékenysége nyomán az ÁPV Rt.-nek megtakarítása keletkezett. Az ügyvéd rámutatott arra: a polgári bíróságok döntései is azt támasztják alá, hogy Tocsik Márta a megbízási szerződés teljesítésekor a jogszabályoknak megfelelően járt el és az ÁPV Rt. számára megtakarításokat ért el. Emellett a Legfelsőbb Bíróság privatizációs ügyekben hozott jogegységi döntései is a Tocsik Márta által kidolgozott fogalmakat, módszereket használják. Tocsik Márta védője szerint a tényállást a jogásznő “kikezdhetetlen”, iratokkal is alátámasztott vallomására kell alapítani. Az ügyvéd elsődlegesen Tocsik Márta bűncselekmény hiányában történő felmentését kéri az LB-től, másodlagosan pedig az FB súlyos eljárási szabálysértései miatt az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását.

Liszkai Péternek, az ÁPV Rt. volt vezető jogászának védője is azt hangsúlyozta a keddi tárgyaláson, hogy a társaság Tocsik Márta révén megtakarításokat ért el, tehát nem érhette kár a privatizációs szervezetet. Így fogalmilag kizárt, hogy a vádlottak akár csalást, akár hűtlen kezelést követtek volna el. Az ügyvéd szerint a történtek megítélésének egyik kulcspontja: miért is utalta át 804 millió forintos sikerdíja több mint egyharmadát Tocsik Márta más cégeknek. Ám az ügyvéd szerint a bűnüldöző hatóságok ennek mindmáig nem adták meg bizonyítékokkal alátámasztott magyarázatát. Liszkai Péter védője szerint az ügy tanulsága az: nem biztos, hogy a büntetőjog eszközével kell korrigálni, szankcionálni egy, a társadalom számára esetleg bántó mértékű sikerdíjat. A büntetőper szerdán Szokai Imre, az ÁPV Rt. volt elnöke védőjének perbeszédével folytatódik. Másodfokú határozatát várhatóan egy hét múlva hirdeti ki a Legfelsőbb Bíróság a Tocsik-perben.