A Fővárosi Bíróság gazdasági kollégiuma első fokú ítéletében elutasította a Citadella-teraszt engedély nélkül felépítő Citadella 4-u Vagyonkezelő Kft.-nek a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság elleni keresetét, amelyben az építtető az ingatlan vagyonkezelői szerződésének érvényességéhez szükséges kulturális miniszteri hozzájárulás pótlását kérte a bíróságtól.

A szerdán kihirdetett ítéletben az alperesek részére történő 500 ezer – 500 ezer forint perköltség kifizetésére kötelezték a kft.-t. A bíróság az indokolásban többek között megállapította, hogy az ingatlan-nyilvántartás 1900. január 1-jétől közhitelesen igazolja a Citadella-ingatlan műemléki jellegét. A közhitelű ingatlan-nyilvántartás bejegyezéseit pedig mindaddig hitelesnek és valóságosnak kell tekinteni, amíg nem bizonyítják az ellenkezőjét. Mivel a védettség kérdésében illetékes szakminiszter, a kulturális miniszter nem adta meg a szerződéshez az egyetértést – amely az érvényesség feltétele -, a bíróság szerint értelmezhetetlen a felperesnek az az álláspontja, hogy a szerződés a hozzájárulás hiányában is létrejött.

A kft. keresetében ugyanis azt kérte, hogy a bíróság a minisztériumi hozzájárulás hiányában nyilvánítsa részlegesen érvényesnek a 2000. május 4-én kelt vagyonkezelői szerződést. A bíróság megállapította: az egyetértési jogként nevesített jognyilatkozatot – amelyet a miniszter egyedi közjogi aktusként hoz meg – a minisztériummal szemben nem pótolhatja, és polgári perben a miniszterrel szemben érdemi döntés nem hozható. Elhangzott, hogy a kulturális miniszter műemlékvédelemhez kapcsolódó jogosultságait és kötelezettségeit felsoroló jogszabály szerint az önálló közjogi személyiséggel felruházott miniszter nem rendelkezik polgári jogi jogalanyisággal. A felperes azzal érvelt, hogy a miniszter hozzájárulási joga a műemléki védettség kérdésére korlátozódik, ennek eldöntése azonban még függőben van. A kft. ügyvédje utalt arra, hogy a műemlékvédelmi törvény és melléklete nem keletkeztet műemléki védettséget, csak azt határozza meg, hogy mely ingatlanok nem kerülhetnek ki az állam tulajdonából.

Görgey Gábor kulturális miniszter a kft. megkeresésére egy erről szóló jogi állásfoglalást készített. A Citadella 4-u Kft. értelmezése szerint a tárca vezetője ezzel lényegében megállapította, hogy nem létezik listás védelem. Az építtető keresetében azt is kérte, hogy ideiglenes intézkedéssel tiltsák meg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak a vagyonkezelői pályázat kiírását, a bíróság ezt azonban végzésében elutasította. Mint a KVI jogi képviselője az MTI-nek elmondta, a kulturális miniszter ez év elején hozzájárult a vagyonkezelői pályázat kiírásához. Veres István, a Citadella 4-u Kft. ügyvezetője a tárgyalás után kijelentette: a döntést természetszerűleg megfellebbezik. A felperes ügyvédje úgy nyilatkozott az MTI-nek, hogy ha a KVI kiírja a pályázatot, a Citadella 4-u Kft. azon feltétlenül részt kíván venni.