Molnár Péter, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) Panaszbizottságának soros elnöke szerint a panaszbizottság nyilvánosságra hozott nyilatkozatainak jogi kényszerítő erejük nincs, jelentőségüket az adja, hogy mennyire meggyőzőek. A kijelentés egy döntés nyomán született, amelyben egyoldalú EU-ellenes propaganda miatt elmarasztalták a rádiót.

A Budapest Rádió jogi képviselője szerint az ORTT Panaszbizottsága dilettánsok gyülekezete, amely nem ismeri a médiatörvényt és összekeveri annak két, egzakt módon meghatározott fogalmát, a politikai hirdetést és a közérdekű közleményt. Harsányi Gábor ügyvéd ezt a grémium szerdán kihirdetett, a rádiót elmarasztaló véleményével összefüggésben jelentette ki.

Az ügyvéd ismertetése szerint a Budapest Rádiót a Keljfeljancsi című műsora miatt marasztalta el a panaszbizottság; a grémium megítélése szerint a műsorral a rádió törvénysértő módon folytatott az EU-csatlakozással kapcsolatban egyoldalú propagandát.

Molnár Péter jelezte: az ORTT Panaszbizottsága háromfős eljáró tanácsokban vizsgálja a bejelentéseket. – Az egyes döntésekért alapvetően az eljáró tanácsok viselik a felelősséget, amely felelősség nem több és nem kevesebb annál, hogy a nyilvánosság előtt vállalják véleményüket – fogalmazott.

Molnár Péter megjegyezte: soros elnökként kedden arra tesz javaslatot a panaszbizottság teljes ülésén, hogy e testület döntései legyenek hozzáférhetőek az interneten, s így a nyilvánosság kontrollja a panaszokat elbíráló tanácsok munkája felett is nagyobb mértékben érvényesülhetne.

A bizottsági elnök utalt arra, hogy a soros elnöknek nem tartozik feladatkörébe, hogy az egyes panaszok elbírálásában részt vegyen, ezért a Budapest Rádióra vonatkozó konkrét döntést sem ismeri, így arról véleményt nem tud mondani.