Az Országgyűlés ma újra szavaz a házszabálytól való eltérésről az iraki békefenntartáshoz való magyar hozzájárulással kapcsolatos határozati javaslat ügyében; amennyiben ez nem kapja meg a szükséges négyötödös többséget, és nem dönthet a Ház a javaslatról, az előterjesztés tárgyalása kedden kezdődik.

Zárószavazás lesz a szakképzésről szóló törvény módosításáról. A javaslat a szakképzést folytató intézmények körét, a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmi elemeit, a szakmai vizsgáztatást, a szakképzés irányítására, továbbá a gyakorlati képzés szervezésére vonatkozó rendelkezéseket változtatja meg. Ugyancsak döntenek a képviselők a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-ről szóló törvény módosításáról. A bank speciális szerepet tölt be a magyar pénzügyi piacon, alapvető feladata a kormány gazdaságpolitikájának banki eszközökkel történő támogatása. Az előterjesztés pontosítja az MFB és a költségvetés kapcsolatát.