A vállalkozói viszony színlelésével a cégek eddig is törvényt sértettek, a munka törvénykönyvének július elsejétől életbe lépő módosítása azonban a jogszabály egyértelműbbé tételével “tiszta vizet önt a pohárba”, azaz megkönnyíti a hatóságoknak a leleplezést – értesült a Magyar Hírlap.

A munkaügyi ellenőröknek a törvény eddig is jogot adott arra, hogy a szerződéseket ne elnevezésük, hanem tartalmuk alapján ítélje meg – magyarázta Dudás Katalin, az Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség (OMMF) elnökhelyettese. Az ilyen konraktusokat a munkaügyi ellenőrök átminősíthették munkaszerződéssé, ezután azonban arra is jogosultak lesznek, hogy a munkaviszony fennállását dátum szerint megállapítsák.

A vállalkozóként vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra a hagyományos alkalmazotti státus minden kötöttsége vonatkozik, csak éppen annak előnyeiről kell lemondania. Nem vagy csak részben élvezheti a munka törvénykönyvének védelmét. Azaz a szabadságért alkudozni kell, a túlórát nem fizetik, betegállományba csak saját költségére és kockázatára mehet az ember, könynyen ki lehet kirúgni.

Júliustól a törvény kiegészül azzal a passzussal is, hogy a szerződés típusának a megválasztása nem irányulhat a munkavállalók törvény által biztosított jogainak a csorbítására. Vagyis a munkáltató nem köthet csupán azért vállalkozói szerződést a dolgozóival, mert ez olcsóbb neki. Az OMMF éppen ezért júliustól fokozottabb ellenőrzést ígér, s azt tanácsolja a munkaadóknak, hogy ha el akarják kerülni a büntetést, a hátralévő átmeneti időszakban vállalkozóból” alakítsák vissza” dolgozóikat alkalmazottá. Így ugyanis nem akadnak fenn a rostán, mivel a munkaügyi ellenőrök csupán az éppen fennálló állapotot vizsgálják.

Lényegesen súlyosabb következményekkel járhat egy esetleges adóellenőrzés. Az APEH-vizsgálat során ugyanis az adóhivatal a közterhek elévülésének időpontjáig, vagyis öt évre visszamenőleg behajthatja a ki nem fizetett járulékot – figyelmeztetett a napilap hétvégi számában Ferenczy Judit, az adóhivatal ellenőrzési osztályának a vezetője. Kételyekre ad azonban okot, hogy munkaügyi ellenőrből még mindig kevés van az országban, a főfelügyelőség ugyanis nem kapott létszámtöbbletet az idén. Az egész országra jutó 188 ellenőr aligha jut el minden céghez. A színlelt szerződések pedig eddig nem voltak az APEH-vizsgálatok fókuszában.