Az Igazságügyi Minisztérium várja az érdekeltek észrevételeit

(Az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról – http://www.im.hu/…k/cikk.phtml?… – letölthetőek az alábbi felhívást kiegészítő dokumentumok.)

Az Európai Közösség Bizottsága 2003. február 12-án adta ki az “Egy egységesebb európai szerződési jogért” című cselekvési tervet (A more coherent European contract law – An action plan COM (2003) 68 final), amely a Bizottság által 2001. július 11-én kiadott közlemény (Communication on European contract law COM (2001) 398 final) alapján megindult konzultáció tanulságait összegzi, összefoglalja a beérkezett válaszok tartalmát és javaslatokat tesz az európai szerződési jog további egységesítésére. A cselekvési terv három alapvető javaslatot tartalmaz:

  • egy ún. közös vonatkoztatási rendszer (common frame of reference) kialakítása, amely a szerződési jog, illetve az azzal érintkező, más jogterületek (szerződésen kívüli károkozás, jogalap nélküli gazdagodás, hitelbiztosítékok stb.) európai alapelveit, alapvető szabályait tartalmazná, azzal a céllal, hogy mind az európai jogalkotó, mind a tagállami jogalkotók e közös vonatkoztatási rendszerre figyelemmel alakítsák a közösségi, illetve a nemzeti szintű magánjogi szabályozást, s hogy e rendszer egy majdani európai szerződési jogi kódex alapja lehessen;
  • egységes, európai szintű általános szerződési feltételek kialakítása különféle szerződés-típusokra;
  • hosszú távon egy, ún. optional instrument kialakítása, amelyet az európai gazdasági élet szereplői, illetve általában a szerződő felek jogválasztása alapján mint a köztük fennálló szerződéses viszonyt szabályozó jogot lehetne alkalmazni ― e szerződési jogot, vagy annál tágabb területet átfogó “kódex” nem bírna kötelező erővel, nem a tagállami magánjogok helyébe lépne, csupán egy azokkal párhuzamosan létező joganyag lenne, amelyet a felek szabadon választhatnának valamely nemzeti magánjog alkalmazása helyett, avagy diszpozitív jelleggel alkalmazandó lenne valamennyi határon átnyúló szerződés esetén, amennyiben alkalmazását a felek kifejezetten ki nem zárják.

A Bizottság 2003. május 16-ig várja úgy a tagállamok, mint minden érdeklődő, különösen a gazdasági élet szereplőinek, a gyakorló jogászoknak, illetve a jogtudomány képviselőinek a válaszát, javaslatait a cselekvési tervben felvetett lehetőségekkel kapcsolatban. A cselekvési tervben javasoltak tehát nem eldöntött tények, hanem lehetséges alternatívák.

Az Igazságügyi Minisztérium arra kéri az érdekelteket, hogy a ptk@im.hu e-mail címre vagy az Igazságügyi Minisztérium, Polgári Jogi Kodifikációs Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth tér 4. címre juttassák el magyar nyelvű észrevételeiket, hogy azokra tekintettel fogalmazhassuk meg a Bizottságnak eljuttatandó válaszunkat. Lehetőség van természetesen a Bizottságnak való közvetlen válaszadásra is, az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén, a cselekvési tervben foglaltak szerint. A hivatalos válaszadás határideje 2003. május 16., azonban az ezt követően beérkező válaszokat, észrevételeket is szívesen fogadjuk, azok hasznosíthatók a további konzultációk alkalmával.