Az Európai Unióban(EU) már kidolgozták azt a direktíva tervezetet, amelyik az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonlóan ezen a kontinensen is bevezetné a szoftver-szabadalmi jogot. Több európai szervezethez hasonlóan a magyarországiak is azért tiltakoznak ez ellen, mert a lépés gazdaságilag tönkretenné a szoftver-fejlesztéssel foglalkozó kis- és közepes vállalkozásokat, és gátat vetne a szoftverek fejlesztésének.

Egy bonyolultabb egyedi szoftver akár 10-15 olyan ötletet, ha úgy tetszik szabadalmat is felhasznál, amely nem az adott program írója talált ki, ugyanakkor sokszor nagyon egyszerű és általános elterjedt megoldásról van szó. A magyar szoftveres szakmai szervezetek ezért egy közleményben fogalmazták meg álláspontjukat, illetve felhívják benne a politikai és szakmai szervezetek figyelmét a problémára. Ezt tesszük közzé az alábbiakban, változatlan formában:

“A Magyar Tartalomipari Szövetség, a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, az FSF.hu Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért, az FSN.hu Összefogás a szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány és a Magyar BSD Egyesület a nemzetközi összefogáshoz csatlakozva tiltakozik a szoftverszabadalmak tervezett legalizálása ellen. A szoftverszabadalmak bevezetése az 1973-as müncheni Európai Szabadalmi Konvenció 52(2) szakaszával ellentétes, és a gazdaságra

  • különösen a kis- és középvállalatokra — rendkívül negatív hatással lenne.

Ezért kérünk mindenkit arra, hogy ismerje meg a com2002-92 számú direktívatervezet tartalmát, állításainak viszonyát önmagával és a tényekkel, várható gazdasági hatásait, majd forduljon a világnézetének leginkább tetsző párthoz, valamint országgyűlési képviselőjéhez a következő kéréssel: Kérünk minden Magyarországon működő pártot, hogy európai gyűjtőpártján belül kezdeményezzen szakmai érveken alapuló vitát a tervezetről és annak várható hatásairól, különös tekintettel az alapvető európai értékekre, mint a jogbiztonság, a tudásalapú társadalom kiépítése, a kis- és középvállalkozók helyzetének javítása, valamint az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása. Megkérünk minden pártot, hogy hivatalos véleményét a tervezetről kellő megfontolás után, de még az Európa Parlamentben tartott plenáris szavazás (Június 18.) előtt kellő idővel tegye közzé.

Kérjük kormányunkat, hogy ismerje meg a tervezet tartalmát, végezze el a lehetséges gazdasági hatások tanulmányozását elfogulatlan gazdasági szakemberek segítségével, majd az ez alapján kialakított álláspontját következetesen képviselje az Európa Tanácsban. Szervezeteink véleménye szerint a szoftverszabadalmak ügye szakmai kérdés, nem kívánnak állást foglalni pártpolitikai és világnézeti kérdésekben. Szervezeteink bíznak abban, hogy a kérdéssel kapcsolatban a szakmai érvek fognak dönteni.”

Az ügyben született egy összeurópai kezdeményezés, mely keretében online formában tiltakozhat bárki a készülő szabály ellen.