A belga szövetségi ügyész nem látja indokoltnak, hogy egy brüsszeli bíróság büntető eljárást indítson Tommy Franks tábornok, az iraki hadjáratban részt vevő amerikai csapatok parancsnoka ellen iraki és jordániai állampolgárok feljelentése alapján.

Serge Brammertz szövetségi ügyész arról tájékoztatta Marc Verwilghen igazságügyi minisztert, hogy a feljelentés első, gyors áttanulmányozása alapján nem látja indokoltnak, hogy a háborús bűnök vádját egy belga bíróság vizsgálja ki az amerikai tábornok ügyében. Mint az ügyészség szóvivője elmondta, az emberiesség elleni és a háborús bűnök ügyében törvény mondta ki a belgiumi bíróságok egyetemes illetékességét, de a törvény 7. cikke azt is leszögezi, hogy a háborús bűnök elkövetésével gyanúsított személy ellen elsődlegesen abban az országban kell lefolytatni az eljárást, ahol a vélelmezett bűncselekményt elkövette vagy a gyanúsított hazájában.

A jelen esetben, Irak mai állapotára is tekintettel, lehetetlen eljárást folytatni itt, Belgiumban – mondotta a szóvivő. Ezért arra kértük a miniszter kabinetjét, győződjék meg arról, hogy az amerikai igazságszolgáltatás illetékes-e ítélkezni egy háborús bűnökkel gyanúsított katona állampolgára felett.

A szövetségi ügyész a miniszteri kabinettől kapott tájékoztatás alapján hozza meg határozatát az iraki és jordániai állampolgárok brüsszeli feljelentése ügyében. Amennyiben a döntés elutasító lesz, a feljelentők ügyvédje két héten belül fellebbezhet a szövetségi ügyész határozata ellen. Másik lehetőség az, hogy a törvény értelmében a szövetségi kormány saját hatáskörében is dönthet úgy, hogy meg kell indítani az eljárást a belga bíróságon, vagy átküldi a feljelentést az amerikai igazságszolgáltatásnak. A vasárnapi választás után azonban a leendő belga kormány aligha tart ülést egy hónapon belül, amit a belga bíróságok egyetemes illetékességéről szóló törvény megkívánna. A döntés tehát minden bizonnyal a szövetségi ügyészség kezében marad, amely elhárítja majd egy belgiumi bírósági eljárás lehetőségét Franks tábornokkal szemben.

A belga kormány fellélegezhet, hiszen a feljelentés már így is sokat ártott a kétoldalú kapcsolatoknak. Amerikai hivatalos személyiségek a legmagasabb szinten fejezték ki megütközésüket a tábornok elleni brüsszeli feljelentés puszta ténye miatt, s kilátásba helyezték, hogy ha az eljárást megindítják, az amerikai kormány még a NATO székhelyének Brüsszelből való eltávolítását is kezdeményezheti.