Nem lesz könnyű dolguk az amerikai szövetségi törvényalkotóknak a spam-ellenes intézkedések elfogadásakor. A felkért szakértők eltérő megoldást kínálnak. Bill Gates, a Microsoft vezérigazgatója egy független központot állítana fel, mely a vitás helyzeteket is tisztázná. A Symantec ügyvezető elnöke, John Thompson a meglévő szabályozásokat, törvényeket egységesítené szövetségi szinten.

Az Amerikai Szenátus Kereskedelmi, Tudományos és Közlekedési Bizottságához a szakértők levélben juttatták el elképzeléseiket. A bizottság szerdán a kérdésben meghallgatást is tartott, de ezen a szakértők nem jelentek meg. John McCain bizottsági elnöknek és Fritz Holling demokrata tagnak írt levelét a Microsoft képviseletében Bill Gates azzal kezdte, hogy a spam vagy a kéretlen levél a vállalkozásoknak évente több millió dolláros kárt okoz, de ezen túl megrendíti a technológia iránti bizalmat. “A spam csökkenti ama közös lehetőségünket, hogy a technológiát teljes mértékben kihasználhassuk” – mondta Gates.

Miközben Gates dicsérte cége erőfeszítéseit, ami az MSN online szolgáltatás, Exchange és Outlook szoftverek spam ellenes harcát illeti, ismertette ama véleményét, miszerint nincs technológiai megoldás a levélszemét gondokra. Gates többoldalú megközelítést ajánlott: új törvényekre, a meglévők szabályozások végrehajtásának javítására, és az ipar egészséges önszabályozására lenne szükség. Antispam elképzeléseinek középpontjába egy globális független érdekszövetkezet létrehozásának a gondolatát helyezte. Ez a szervezet igazolná a törvényes e-maileket, kidolgozna egységes megoldásokat, és közvetítő testületként szolgálna a fogyasztói vitákban. A különböző e-mailek például egy-egy pecsétet kapnának, ezek azonosíthatnák a megbízható e-mail küldőket. Gates szerint a szövetségi államnak elburjánzó törvények elfogadása helyett az internetszolgáltatókra kellene bíznia a levelek megszűrésének, a spammelők felkutatásának és letiltásának feladatát.

A Symantec ügyvezetője, John Thompson eltérő megközelítést ajánlott. Miután ő is hosszasan ecsetelte cége erőfeletti küzdelmét a szemét levelekkel, az ügyvezető nem ajánlott radikális változásokat. Szerinte a meglévő törvények alkalmazásán kellene javítani, illetve az ügyészeket a megváltozott helyzetre felkészíteni. “Az internetszolgáltatók használjanak levélszűrő szoftvereket, a fogyasztókat jobban kell informálni, és az államonként változó törvények helyett egységes, szövetségi spam-ellenes intézkedéseket kell elfogadni” – mondta Thompson.