Mulasztásos alkotmánysértést jelent, hogy nem szabályozták megfelelően a katonai szolgálat beszámítását.

Mulasztásos alkotmánysértést állapított meg az Alkotmánybíróság (Ab) a közalkalmazotti törvény kapcsán. A testület szerint a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség amiatt áll fenn, hogy az Országgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál, továbbá a közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál nem teremtette meg maradéktalanul a közalkalmazotti jogviszony kezdete előtt kötelező katonai szolgálatban töltött idő figyelembevételének, illetve beszámításának jogszabályi feltételeit.

Az Alkotmánybíróság – a testület internetes honlapján olvasható és a Magyar Közlönyben is közzétett – határozatában felhívja az Országgyűlést, hogy szabályozási feladatának 2003. december 31-ig tegyen eleget. A határozathoz Németh János, az Alkotmánybíróság elnöke különvéleményt fűzött.