A főváros IV. kerületének polgármestere a jogállamiságot sértőnek és a közigazgatás szégyenének tartja, hogy a környezetvédelmi főfelügyelőség engedélyezte a rákospalotai szemétégetőmű újbóli működését, és ezért ügyészségi eljárást kezdeményez.

Derce Tamás elmondta, hogy politikai megrendelésre készültnek, szakmailag abszurdnak tekinti a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség határozatát, amit neki, mint az egyik érintettnek, még meg sem küldtek, miközben a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. azonnal megkapta azt. Az újpesti polgármester az államigazgatási eljárási jog ismeretének teljes hiányát látja abban, hogy a főfelügyelőség nem tekinti a korábbi, több mint egy éve hozott határozata érdemi megváltoztatásának azt, hogy módosította az égetőmű működési határidejét. Véleménye szerint ugyancsak jogszerűtlen, hogy a határozat ellen nincs fellebbezési lehetőség, miközben államigazgatási ügyekben nyitva áll a bírói út.

A polgármester közölte, azért fordul az ügyészséghez, mivel a környezetvédelmi szakhatóság három éve már hasonlóképpen járt el az égetővel kapcsolatos panaszuknál, és akkor is az ügyészség közbelépésére volt szükség. A rákospalotai szemétégetőmű hétfőn kezdte meg ismét működését, miután a környezetvédelmi főfelügyelőség múlt csütörtökön elbírálta a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. beadványát, és engedélyezte, hogy a hulladékhasznosító 2004. március 31-ig tovább üzemeljen.

Még ezt megelőzően, április végén, a Fővárosi Bíróság az újpesti önkormányzat által kezdeményezett birtokperben jogerősen úgy döntött, hogy a szemétégető mű további egy évig működhet. A birtokperben az újpesti önkormányzat annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy az égetőmű levegőszennyezése birtokháborítást valósít meg, és ennek megszüntetésére az üzem leállításával kötelezze az alperes Fővárosi Közterület-fenntartó Rt.-t.