Rácz Károly, ismert nevén Terry Black lett, nem jogerősen, az általa nevelt másfél éves Danika gyámja. A XVI. kerületi gyámhivatal nem jogerős, azonnal végrehajtható, határozata 15 nap múlva emelkedik jogerőre, ha azt nem fellebbezik meg. A határozatban a gyámhatóság egyebek mellett megállapítja, hogy a vérszerinti apa és az anya szülői felügyeleti joga szünetel.

Rácz Károly 2001 októbere óta neveli a gyermeket, akinek anyja akkor hozzájárult az örökbeadáshoz a XVI. kerületi gyámhivatalban tett nyilatkozatban. Az örökbefogadási eljárást a Fővárosi Főügyészség óvása miatt felfüggesztették, közben a gyermek apja teljes joghatályú apasági elismerő nyilatkozatot tett, és nem járult hozzá a kisfiú örökbeadásához.

A XVI. kerületi gyámhivatal a történtek miatt 2001 decemberében a gyermek átmeneti neveléséről határozott, Rácz Károly azonban nem adta át a fiút a hatóságnak. A Fővárosi Gyámhivatal 2002 januárjában másodfokon elutasította Rácz Károly örökbefogadási kérelmét, ezért az előadóművész pert indított. Közben a kisfiú kirendelt hivatásos gyámja is pert indított a gyermek kiadásáért.

Ebben az ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság tavaly márciusban úgy döntött, hogy Rácz Károlynak ki kell adnia a gyermeket. Ez azonban nem történt meg, mert a másodfokon eljáró Fővárosi Bíróság (FB) felfüggesztette a gyermekkiadási pert addig, amíg az üggyel kapcsolatos négy közigazgatási per lezárul.

Az FB 2002 októberében jogsértőnek minősítette az ügyben született négy közigazgatási határozatot, és új eljárás lefolytatását rendelte el. Az ítéletben a bíróság arra kötelezte az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot, hogy jelöltje ki az ügyben eljáró gyámhivatalt. A minisztériumi döntés alapján került az ügy a Zala megyei gyámhivatalhoz.

A Zala megyei gyámhivatal megsemmisítette a XVI. kerületi gyámhivatalban 2001 decemberében hozott, az örökbefogadást elutasító határozatot, és új eljárásra utasította a fővárosi hatóságot. A megismételt eljárásban jelölte ki a gyermek gyámjává Rácz Károlyt a XVI. kerületi gyámhivatal. Az FB ítélete után egy hónappal, 2002 novemberében egyébként a gyermek apja és anyja is hozzájárult ahhoz, hogy Rácz Károly örökbe fogadhassa az általa nevelt kisfiút.