Párhuzamosan kezeli a fokozatosan megnyíló versenypiacot és a közüzemi szolgáltatást a gázágazat területén a földgázellátásról szóló, az Országgyűlés által hétfőn elfogadott törvény.

A 2004. január 1-jével hatályba lépő jogszabályt 194 igen szavazattal, 154 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el a parlament.

Az új törvény alapján az állam szabályozó, ellenőrző szerepe egyre inkább a fogyasztóvédelemre, a piaci esélyegyenlőség megteremtésére, a domináns pozícióban lévő piaci szereplők szabályozására irányul.

A gáztörvény hatályba lépését követően a korábbi gázipari monopóliumok megszűnnek. A törvény alapján a földgáztárolók, a szállító- és elosztóvezetékek tulajdonosai kötelesek az általuk üzemeltetett rendszerhez való hozzáférést hatósági áron biztosítani.