Bőven van még mit tennie a magyar politikának, tágabb értelemben az egész társadalomnak az uniós csatlakozással kapcsolatban – mondja az Országgyűlés integrációs bizottságának elnöke.

Szentiványi István szerint ki kell dolgozni a gyakorlatban is annak módját, ahogy a nemzeti parlament ellenőrzi a kormány tevékenységét, hiszen a csatlakozást követően a kabinet fokozott szerephez jut. Nem túl hízelgő kép alakult ki a magyar politikai elitről az uniós országokban – van mit tenni ezen a téren is. A társadalomnak pedig meg kell ismernie a jogait és kötelezettségeit ahhoz, hogy sikeresen bekapcsolódhassunk az Unió működésébe. A Tudományos Akadémián a múlt év májusában tudományos konferenciát rendeztek “Magyar jogalkotás, jogalkalmazás hazánk EU csatlakozása küszöbén” címmel, ahol neves előadók tárgyalták a legfontosabb kérdéseket. Most egy kötetben megjelent az ott elhangzottak egy része – ennek a könyvnek a bemutatásakor beszélt a témával kapcsolatban Szentiványi István, az Országgyűlés integrációs bizottságának elnöke.

További részletek…