Az úgynevezett antidiszkriminációs törvény tervezete szerint minden, ötszáz főnél több embert foglalkoztató cégnek esélyegyenlőségi tervet kell készítenie és benyújtania az “egyenlő bánásmód bizottságának”. A tervek szerint az ősszel elfogadandó jogszabály rendelkezik arról, hogy senkit se érhessen hátrányos megkülönböztetés faji, vallási, nembéli, fogyatékossági, nemzeti vagy szexuális irányultsági alapon. A törvénysértés miatti szankciók között pénzbüntetés és “szégyenpad” is szerepelhet. A közvetlenül érintettek viszont a tervbe vett törvény ellenére sem látnak sok reményt az érdemi változásra….

További részletek a Magyar Hírlap cikkében