János Pál pápa szombaton ünnepélyesen megismételte azt a kérését, hogy a leendő európai alkotmányban rögzítsék vallási és különösen a keresztény örökségre vonatkozó hivatkozást.

A pápa Ecclesia in Europa (Az egyház Európában) című, szombaton a Szent Péter székesegyházban aláírt és kihirdetett 135 oldalas apostoli intelmeiben ismételte meg ezt a kérését.

Az intézmények világi jellegét tiszteletben tartva a katolikus egyházfő fontosnak ítéli meg bevenni a dokumentumba, hogy az egyházaknak és a vallási közösségeknek legyen meg a joga arra: saját szabályaik és meggyőződésük alapján szabadon szerveződhessenek. Az EU tagállamaiban lévő egyházak és a vallási intézmények pedig továbbra is élvezhessék a törvényhozó szervek által eddig kialakított jogi státusukat.

A dokumentumban a pápa Európa árnyoldalait is érintette, aggodalmát fejezve ki a vallás és a kulturális örökség iránti közöny erősödése, a születések számának csökkenése, a család intézményének válsága, a fogyasztásközpontúság, a globalizáció, az etnikai konfliktusok és a fajüldöző megnyilvánulások kapcsán.