A heteroszexuális házastársi kapcsolatokhoz hasonló jogi szabályozással egyenjogúsítja a brit kormány a homoszexuális kapcsolatban tartósan együtt élő párokat a hétfőn nyilvánosságra került tervek alapján, jóllehet az egyneműek hagyományos esküvői egybekelésére továbbra sem lesz jogi lehetőség.

A kormány Fehér Könyvében ismertetett jogszabály-tervezet szerint a homoszexuális és leszbikus viszonyban, tartós kapcsolatban élő pároknak úgynevezett “polgári partneri viszonyra” kell lépniük egy mindkettőjük által hivatalosan megkötött egyezséggel, amely egyes elemeiben a házastársi szerződéshez hasonló. Ha ezt megteszik, a jövőben egymás hozzátartozóinak ismerik el őket, aminek jogi kihatásai közé tartozik egyebek mellett, hogy haláleset után a pár túlélő tagja jogosult lesz özvegyi nyugdíjra, és nem kell örökösödési adót fizetnie a közös otthonért akkor sem, ha az az elhunyt nevén volt. Londoni kommentárok szerint 30 éve ez a legnagyobb horderejű jogi fejlemény valamely társadalmi kérdésben Nagy-Britanniában.

Jogvédő csoportok – köztük még a homoszexuálisok egyenjogúsításáért küzdők is – azonban súlyos hibájául rótták fel a tervezetnek, hogy az továbbra sem adja meg a házastársakéhoz hasonló jogokat az élettársi kapcsolatban élő heteroszexuális pároknak, vagyis ők most gyakorlatilag az egynemű együtt élőknél hátrányosabb helyzetbe kerülnek. A kormány azonban ezt cáfolja, mondván: a különnemű pároknak mindig ott van a lehetőség arra, hogy kapcsolatukat házassággal szentesítsék; a homoszexuális párok ezt továbbra sem tehetik meg, s a felvázolt jogszabály-módosítási terv csak ezt a hátrányt küszöböli ki.