A zeneipar újabb győzelmet könyvelhet el a peer-to-peer fájlcserélés elleni harcában, miután a fellebbviteli bíróság helyben hagyta a Madster fájlcserélő hálózat ellen első fokon hozott eltiltó ítéletet.

A chicagói 7. fellebbviteli kerület bírói testülete kiosztotta a második kemény pofont a Madsternek – korábbi nevén Aimster -, miután érvényben hagyta az első fokon eljáró bíró tavalyi döntését, amely elrendelte a hálózat lezárását az eljárás lezárultáig. A Madster tulajdonosa, John Deep védekezését, miszerint szolgáltatásának titkosítása miatt maga sem tudja ellenőrizni, mit művelnek a felhasználók a hálózatán, azzal utasította el a taláros testület, hogy “a szándékos vakság a szerzői jogban tudásnak minősül” – vagy még részletesebben: “aki tudja vagy erősen gyanítja, hogy kétes ügyletek részese, s ezzel együtt olyan lépéseket tesz, hogy ne szerezzen teljes körű és pontos ismereteket ezen ügyletek természetéről, a bűnös szándék megvalósítójának tekintendő”. A döntés újabb fegyverrel szolgál a zeneipar P2P elleni arzenáljának, miután a fájlcsere hálózatok tulajdonosai előszeretettel hivatkoznak arra, hogy nincs tudomásuk a hálózatukon folyó szerzői jogsértésről. A RIAA elnöke, Cary Sherman érthető örömmel nyugtázta a bírói döntést, mert “egyértelművé teszi, hogy egy cég nem profitálhat a jogsértésből. Egy P2P szolgáltatás nem kaphat felmentést azon az alapon, hogy kijelenti, hálózatának lehetnek legitim felhasználási módjai is”.