Mindössze egy nappal a miniszteriális szintű comói, olaszországi találkozó után az Európai Bizottság új páneurópai e-kormányzati programot mutatott be.

Az indítvány célja az egységes vagy egymással együttműködő államigazgatási rendszerek (IDABC) továbbfejlesztése. Mint ismeretes, az e-kormányzati funkciók egyre jobban bővülnek, gondoljunk csak az online adóbevallásra, és ahogy Erkki Liikanen IT-bizottsági tag elmondta a bejelentéssel kapcsolatban, az e-kormányzat forradalmasítja az államigazgatás és az üzleti szereplők, valamint az állampolgárok kapcsolatát mind helyi, mind regionális, mind országos szinten.

A mostani gyakorlati előterjesztések összhangban állnak az EU eEurope 2005 akciótervével, melynek mottója: “Egy információs társadalom mindenki számára”. Az EU számára jelen esetben a nemzeti rendszerek együttműködő-képessége az egyik legfontosabb szempont, hiszen e nélkül nehéz lenne saját vállalt feladatait ellátnia, mint például egy többé-kevésbé egységes európai adórendszer bevezetését.

Magyarország számára fontos, hogy a tervezet kiemelten foglakozik a bővítés kérdésével, és bár természeténél fogva eredendően csak a tagországokra vonatkozik, már előre szerepel benne a bővítés utáni helyzetre való felkészülés is, hiszen cél az összes leendő tagország bevonása is az egységes rendszerbe.