A Hírközlési Döntőbizottság tegnap kihirdetett határozatában és a 10/2003 IHM rendeletben foglaltak szerint a végződtetési díjak csökkentésének előnyeit a fogyasztók élvezik, miközben a kizárólag a Westelre vonatkozó döntés érvényesítésének megkülönböztető volta a piaci verseny szempontjából súlyosan sérelmes a társaságra nézve.

A Westel a vezetékes hálózatból a mobil hálózatokba irányuló hívások végződtetési díjai terén eddig is versenytársainál kedvezőbb árakat alkalmazott és a mobilcég számára természetes, hogy a szabályozáson keresztül hazánkban is az európai gyakorlat érvényesül. Elég utalni a tényre, mely szerint a Westel több alkalommal és számos vonatkozásban csökkentette díjait.

A Westel a HDb döntését követően mindent megtesz annak érdekében, hogy a végződtetési díjakra vonatkozó határozat nyomán előállt, a piaci versenyt sértő asszimetriát feloldja és ismét azonos feltételek jöjjenek létre a piacon hasonló erőt képviselő szereplők számára. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a hatóság jelentős piaci erejű szolgáltatóként azt a társaságot jelölte ki – jelen esetben az országos összekapcsolási piacon a Westel Mobil Rt-t és a Pannon GSM Rt-t -, amely a szóban forgó érintett piacon 25 százalékot meghaladó részesedéssel rendelkezik.

A döntés nyomán előállt helyzet több ok miatt is komoly aggodalomra ad okot. Egyik ok, hogy a HDb döntése, tehát a végződtetési díjak csökkentése kizárólag a mobilpiac egyetlen szereplőjét érinti és ezen keresztül a Pannon GSM a magasabb végződtetési díjakat alkalmazva juthat versenyelőnyhöz. Másik fontos ok, hogy ugyan a döntés a vezetékes-mobil irányú hívásokat érinti, mégis kihat a mobil-mobil irányú végződtetésekre is! Az új helyzetben a Westel a végződtetésért többet fizet majd hasonló piaci erőt képviselő versenytársának, mint amennyit az fizet számára és ezzel a Pannon GSM indokolatlan tartós előnyhöz jut.

A Westel fontosnak tartja, hogy a fogyasztók számára előnyös díjváltozás a mobil versenypiac mindkét meghatározó szereplőjére azonos időponttól lépjen érvénybe, ezzel biztosítva a kiegyensúlyozott versenyt és a versenysemlegességet. A tisztességes és egyenlő elbánás szempontjából elfogadhatatlan, hogy a szabályozás az egyik felet és közvetve annak ügyfeleit előnytelen helyzetbe hozza.