Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2000-ben július 15-ét a Bíróságok Napjává nyilvánította, annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Az 1869. évi IV. törvénycikk deklarálta a bírói függetlenséget, amely szerint a bíró csak a törvénynek van alávetve és a szigorúan meghatározott eseteket kivéve elmozdíthatatlan és áthelyezhetetlen.