A hallgatókért, a jó tanárokért és a pénzért versengő egyetemeket, valamint négylépcsős felsőfokú képzést vázol fel az a koncepció, amely az új felsőoktatási törvény alapját képezi majd. A koncepcióról ma tárgyal Magyar Bálint oktatási miniszter az egyetemek vezetőivel, ahol több pont miatt vita várható – írja a Magyar Hírlap.

A koncepció szerint megszűnne az egyetemi oktatók, kutatók közalkalmazotti státusa. Az elképzelés szerint az egyetemek hosszabb-rövidebb időre szerződnének a tanárokkal, és külön-külön állapítanák meg fizetésüket is. A tervezet készítői úgy vélik: az egyetemek így jobban ösztönözhetnék és honorálhatnák a minőségi munkát. Ezt a felsőoktatási szakszervezet élesen ellenzi, az egyik főiskola vezetője azonban a Magyar Hírlapnak úgy nyilatkozott: most minden oktató ugyanannyi fizetést kap, az is, aki nem tartja meg óráit, és az is, aki komoly munkát végez. Ma legfeljebb az egyetem saját bevételeiből áldozhat arra, hogy honorálja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégákat. A koncepcióról kedden egyeztet Magyar Bálint oktatási miniszter az egyetemek, főiskolák képviselőivel. A megbeszélésen szó lesz a felsőoktatást érintő idei költségvetési megszorításokról is.

Az európai uniós csatlakozás miatt az egyetemeknek a jövőben arra is fel kell készülniük, hogy ha egy-egy állásra pályázatot írnak ki, akkor a doktori (PhD) fokozaton túl semmi olyan feltétel nem támasztható, amelyet formálisan nem teljesíthetnek az EU más tagországainak polgárai. A tervek szerint 2005 és 2010 között átalakul a képzés szerkezete. A koncepció négy egymásra épülő képzési szintet ír le. Egy-egy ciklus a munkaerőpiacon is kamatoztatható végzettséget ad, de felkészít a következő fokozatra való bejutásra is. Az első, hároméves ciklus (B, azaz bachelor) általános, széles alapképzettséget ad, amelynek elvégzése után el lehet menni dolgozni, de felkészít a következő szintre való bejutásra is. A második ciklus, az úgynevezett mesterfokozat (M) két év alatt magasabb szintű ismereteket ad, és felkészít a tudományos kutatásra is. A következő szint a hároméves doktori fokozat (D), amellyel tudományos doktori vagy művészeti mesteri fokozat (PhD., DLA) szerezhető.