A 2001. június 30-át követően a naptári évtől eltérő üzleti évet választott adózónak a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény (továbbiakban: Szh. tv.) 6.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a szakképzési hozzájárulás előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a 0244/Ü nyomtatványon kell bevallani az üzleti évet követő második hónap 15. napjáig.

Ennek alapján a különbözet bevallása – a naptári évtől eltérő üzleti évre az előzőek szerint áttért adózónál – a 0244/Ü nyomtatvány szolgál a mérlegforduló nap megváltozását követő üzleti évre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a 2002. évben megváltoztatott mérlegforduló napot követő üzleti évre – az áttérés napjáig terjedő időszakra benyújtott 0224 számú bevallást követően – a 0244/Ü nyomtatványt kell alkalmazni az előleg és a tényleges kötelezettség közti különbözet elszámolására. A 2002-ben kezdődő üzleti évükről azon adózók is a 0244/Ü nyomtatványon teljesítik – másodízben – bevallási kötelezettségüket, amelyek először 2001. II. félévében választottak mérlegforduló napot. A 2003-ban kezdődő naptári évtől eltérő üzleti év szakképzési hozzájárulás kötelezettségének – az üzleti évet követő második hónap 15. napjáig teljesítendő – bevallására az adóhatóság a 0344/Ü nyomtatványt rendszeresíti.