Az adóhatóság július 2-án megkezdte az adófolyószámla-kivonatok megküldését. Azok a vállalkozások, akik az adóhivatali nyilvántartás szerint uniós tagországokkal kereskednek, augusztus 1-je és 15-e között automatikusan megkapják a közösségi adószámukat.

Az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak végrehajtása érdekében a túlfizetést, illetőleg tartozást mutató, valamint 2002. évi késedelmi pótlékkal érintett, megújult formájú és adattartalmú folyószámla kivonatok kiküldését 2003. július 2-án kezdték meg. Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek 2003. augusztus 31-ig, a gazdálkodó szervezetek és a társas vállalkozások 2003. október 31-ig vehetik kézhez folyószámla-kivonataikat. Amennyiben a kivonaton a saját nyilvántartáshoz képest eltérést észlelhető, úgy az észrevételeket lehetőleg írásban a folyószámla-kivonaton feltüntetett APEH-igazgatóságon kell megtenni.

Az Európai Unión belül, a tagállamok közötti kereskedelemben a harmonizált áfaszabályok alkalmazására csak uniós adószám alapján kerülhet sor. Azok a vállalkozások, amelyek az adóhivatali nyilvántartás szerint már most is uniós tagországokkal kereskednek, augusztus 1-je és 15-e között automatikusan, külön kérelem nélkül kapják meg a közösségi adószámukat – tájékoztatta az érintetteket az APEH elnöke. Aki a későbbiekben kíván ilyen tevékenységet folytani, az uniós adószámot kérelem alapján szerezheti be.

A közösségi adószám megléte rendkívül fontos, mivel az adószám nélkül vásárolt áru esetében a vevő a teljes, áfával növelt vételárat köteles külföldön megfizetni, amely után az áfát utólag már nem tudja visszaigényelni egyik állam hatóságaitól sem.

Király László György külön felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben az adózó az uniós kereskedelmi tevékenységét megszünteti, a közösségi adószám törlését kell kérnie, mivel a továbbiakban nem kell eleget tennie a speciális adatszolgáltatási kötelezettségeinek.