Sajtóközlemény:

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. július 17-i határozatában megállapította, hogy az MTM-SBS Televízió Rt. műsorszolgáltató 2003. március 11-i műsorszolgáltatása során megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban: Rttv.) 5/B. § (4), 5/C. § (3) bekezdéseiben foglaltakat. Ezért a Testület az Rttv. 112. § (1) c) pont alapján egy alkalommal 91 percre felfüggeszti az MTM-SBS Televízió Rt. műsorszolgáltatási jogosultságának gyakorlását, amelyet a műsorszolgáltató 2003. július 24-én, 21 óra 00 perctől köteles végrehajtani.

Indokolás: A Testület részletesen vizsgálta a műsorszolgáltató 2003. március 11-i műsorát. Ennek során megállapította, hogy a 2003. március 11-én 21:01 órai kezdettel sugárzott Katona című filmet a műsorszolgáltató helytelenül sorolta be az Rttv. 5/B. § (3) bekezdésébe tartozó, tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott műsorszámok kategóriájába, és ez alapján nem megfelelő időpontban tette azt közzé.

Az MTM-SBS Televízió első ízben 2001. október 28-án 20 órai kezdettel mutatta be a Katona című filmet. Ekkor nézői panasz alapján a Testület megvizsgálta az adott műsorszámot és megállapította, hogy az a kiskorúak személyiségfejlődésére ártalmas, mivel nagymértékben tartalmaz öncélú erőszakot, így azt csakis 23.00 és 5.00 óra között tehette volna közzé a műsorszolgáltató (így sérült az Rttv. 5.§-ának, akkor még hatályban lévő (4) bekezdése). Erre tekintettel a Testület 178/2002 (I.24.) számú határozatában kötelezte a műsorszolgáltatót 6.263.850-Ft kötbér megfizetésére.

A műsorszolgáltató azonban kérte a Fővárosi Bíróságtól e határozat felülvizsgálatát. Ez alapján a Fővárosi Bíróság 2.K.30532/2002/5 számú ítéletével helyben hagyta az ORTT fent nevezett határozatát, hivatkozva arra, hogy “az erőszak ilyen naturális, nyomasztó környezetben történő látványa a bíróság meggyőződése szerint megvalósítja a kiskorúak személyiségfejlődésére ártalmas közreadás törvényi tilalmát”.

Ezt követően a műsorszolgáltató 2003 március 11-én ismételten közzétette a Katona című műsorszámot, 21.01 órai kezdettel. A film tekintettel arra, hogy a műsorszolgáltató azt az első vetítéssel megegyező, vágatlan formában mutatta be, tartalmazta azon, már előzőleg kifogásolt részeket, amelyek a kiskorúak személyiségfejlődésre károsan hatnak. Ezért, valamint e műsorszámmal kapcsolatosan született 178/2002 (I. 24.) számú ORTT határozat és a Fővárosi Bíróság 2.K.30532/2002/5 számú ítélete alapján megállapítható, hogy az adott filmet a műsorszolgáltatónak az Rttv 5/B. § (4) bekezdésébe tartozó, tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott kategóriába kellett volna besorolnia és csak 22.00 óra után tehette volna közzé.

A műsorszolgáltató megsértette az Rttv. 5/B. § (4) és ezen keresztül az Rttv. 5/C. § (3) bekezdésében foglaltakat. A film megfelelő korosztályi kategóriába történő besorolásával kapcsolatosan azonban a műsorszolgáltató számára megfelelő orientációval kellett volna bírnia a műsorszámmal kapcsolatosan született ORTT és Fővárosi Bírósági határozatoknak. A műsorszolgáltató azonban ezeket figyelmen kívül hagyta a műsorszám korosztályi kategóriájának a meghatározásánál. Emiatt, valamint törvénysértés ismételt jellege miatt a műsorszolgáltató által elkövetett jogsérelem súlyosabban minősül.

A Testület a határozat azonnali végrehajtását az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72.§ (3) bekezdése alapján, a közérdekre tekintettel nyilvánította azonnal végrehajthatónak.

A műsorszolgáltatási jogosultság felfüggesztése a nyilvánosságra épülő büntetés, amelynek az alapvető rendeltetése, hogy a műsorszolgáltató jogsértő magatartásáról a közönség is tudomást szerezzen. Ha a felfüggesztés csak jelentős idő elteltével, inadekvát műsorkörnyezetben kerül végrehajtásra egyrészt megszakad a kapcsolat a jogsértés és az amiatt alkalmazott szankció között, másrészt alkalmassá válik arra, hogy a műsorszolgáltatóról és a Testület gyakorlatáról hamis képet alakítson ki a közvéleményben.