Az Európai Bizottság, mint az EU végrehajtó szerve az unió luxemburgi bíróságához fordult, hogy hozzon ítéletet Ausztriának egy alpesi autópálya-szakaszra tervezett tiltó intézkedése ügyében.

A tiroli tartományi előljáró május végén rendeletileg megtiltotta, hogy augusztus 1-től 7,5 tonnás összsúlyt meghaladó kamionok igénybe vegyék az A12 autópálya Kundl és Ampass közti szakaszát, ha gabonát, rönkfát, parafát, vas- és színesfém ércet, követ, földet, törmeléket, gépjárműveket, utánfutókat vagy betonvasat szállítanak. Az intézkedést a légszennyezés elleni lépésként indokolta.

A bizottság magyarázatot kért Ausztriától, rámutatva, hogy az intézkedés sérti a szolgáltatások, az áruszállítás szabadságát, a tagországok közti szabad közúti mozgást. Az osztrák kormány válaszul adott indoklását nem fogadta el és arra kérte a luxemburgi bíróságot, hogy függessze fel az osztrák intézkedés életbe léptetését, illetve döntse el, hogy a vitában a bizottságnak avagy az osztrák hatóságnak ad-e igazat.

A bizottság ezzel egyidejűleg módosításokat javasolt az úthasználati díjak uniós keretszabályozásának rendszerében. Indoklásában rámutatott, hogy a tagországok egyre több helyen áthárítják a közútak fenntartásának költségeit az úthasználókra és a külön nemzeti szabályozásokból olyan tarkabarka rendszer bontakozik ki, amely már veszélyezteti a belső piac zökkenőmentes működését, a verseny tisztaságát és nem teremt világos összefüggést az útfenntartás és a használati díjak között. A bizottság tervezetének célja közös elvek alapján összehangolni a nemzeti úthasználati díjakat és olyan díjrendszer kialakulásához hozzájárulni, amelyben a tagállamok továbbra is maguk szabják meg a díjakat, de azok jobban tükrözik az útfenntartásnak a társadalomra háruló költségeit.

Míg a fennálló uniós szabályozás csak a 12 tonnásnál nehezebb haszonjárművekre vonatkozik, a módosítás ki akarja terjeszteni a szabályozást a 3,5 tonnásnál nagyobb teherszállító járművekre is. A bizottság javaslata lehetővé tenné a tagországoknak, hogy modulálják az úthasználati díjakat a megtett távolság, a tehergépjármű típusa, a károsanyag kibocsátási mutatók, a napszak és az utak telítettsége függvényében. Azok a tagországok, amelyek ilyen úthasználati díjszámításra térnek át, enyhíthetik bevezetésének hatását az évi rendes útadó csökkentésével vagy teljes eltörlésével. A tervezet azt is előírja, hogy az így beszedett úthasználati díjat a közlekedési ágazat fejlesztésére kell fordítani, bizonyos esetekben megengedve az infrastruktúra keresztfinanszírozását, beleértve a vasútfejlesztést is.