A jövő évi költségvetés, az adótörvények és az alkotmány módosítása, az új áfatörvény, az egészségügyi, a haderő és a közigazgatási reform elindítása, illetve folytatása és számos esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogszabály megalkotása szerepel a kormány idei, második félévre elfogadott programjában.

“A kormány második félévi munkájának középpontjában az Európai Unió tagállamaként való működésre történő felkészülés, a magyar gazdaság versenyképességének megerősítése, az esélykülönbségek további csökkentése és az elhatározott korszerűsítési programok elindítása és folytatása állnak” – tartalmazza a Magyar Közlöny legfrissebb, 89. számában megjelent közlemény.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye szerint a kormány jelentős jogharmonizációs feladatokat hajt végre – az adózási szabályoktól a határellenőrzésen keresztül a médiatörvényig – továbbá biztosítja az uniós támogatások fogadására alkalmas intézményrendszer kiépítését és hatékony működését.

A nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében – a 13. havi nyugdíj bevezetése első lépcsőjeként a havi nyugdíj 25 százalékának novemberben történő kifizetése és az özvegyi nyugdíj ugyancsak novemberi 20-ról 25 százalékra történő emelése mellett – a kormány szeptemberben dönt arról, hogy milyen mértékben szükséges kiegészíteni a nyugdíjak ez évi emelését.

Az uniós és hazai források hatékony felhasználásának biztosítására elkészül a hét évre szóló Általános Fejlesztési Terv koncepciója.

A kormány szeptemberben nyújtja be az elektronikus hírközlésről és a postáról szóló törvénymódosítást és megváltoztatja a már meglévő, elektronikus kereskedelmet és egyéb információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokat szabályozó törvényeket is.

A kormány törvényjavaslatot készít elő az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről, amely – mint írják – rögzíti mindazokat az elveket, értékeket és jogokat, amelyeket egy modern európai köztársaság valamennyi polgára számára megkülönböztetés nélkül biztosít.

“A területi különbségek csökkentését szolgálja a területfejlesztés intézmény- és eszközrendszerének korszerűsítése, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv előkészítése”

A kormány még idén társadalmi vitára bocsátja a kormányzati Idősügyi Cselekvési Programot és az elkövetkező fél évben áttekinti az Országos Fogyatékosügyi Program eddigi végrehajtását, és rendeletet alkot a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványáról, illetve megnöveli a számukra fenntartott parkolóhelyek számát.

A kabinet felülvizsgálja a romák esélyegyenlőségével kapcsolatos programokat, és hosszú távú stratégiát alkot a roma népesség felzárkóztatása érdekében. Ez – a tervek szerint – szeptemberben szerepel a kormányülések napirendjén.

A kormány javaslatot tesz a munkavédelemről szóló törvény korszerűsítésére, és a társasházakról, lakásszövetkezetekről és a lakbér-támogatásról szóló jogszabály modernizálására.

“Újabb jelentős döntések szolgálják az egészségügyi program végrehajtását, az egészségügyi rendszer korszerűsítését, és ennek során tárgyal a kabinet az egészségszámla-rendszer kialakításáról, az egészségügyi szolgáltatások felelősségbiztosítására vonatkozó rendeletről” – áll a munkatervben.

Megkezdődik a közszolgáltatások korszerűsítése, a közigazgatási rendszer átalakítása. A kormány megtárgyalja egy új közszolgálati kerettörvény koncepcióját, és napirenden szerepel a kormányzati informatikai rendszer korszerűsítése is.

A kabinet folyamatosan tárgyal a haderőreform megvalósításával összefüggő kérdésekről, a döntések célja, hogy 2005 végéig a kötelező katonai szolgálatot hivatásos hadsereg váltsa fel.

Legkésőbb szeptemberre készülnek el a kormány, gyermekekkel kapcsolatos intézkedései. Az alkotmány Magyarország EU-csatlakozásával összefüggő módosítására irányuló javaslatát a kabinet már benyújtotta az Országgyűlésnek.