A személyes felelősség megállapítását kéri az ÁSZ, mert a tavalyi választások lebonyolításához biztosított pénz felhasználásának ellenőrzése során több szabálytalanságot is találtak. Az ellenőrzés során kiderült, hogy egy vállalkozó a húszmilliós szerződésben foglalt kötelezettségeinek csak részben tett eleget, és ezért 3,7 millió forint kötbért kellett volna fizetnie, ennek behajtásától azonban a BM Központi Hivatal eltekintett.

A Belügyminisztérium illetékesei többször is megsértették a közbeszerzési törvény rendelkezéseit a mintegy kilencmilliárd forintot felemésztő tavalyi parlamenti és önkormányzati választás lebonyolítása során – állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Ennek oka részben az volt, hogy az országgyűlési és a helyhatósági választás időbeli közelsége, valamint a feladatok hasonlósága miatt célszerű volt egyes beszerzéseket összevonni, de az utóbbi választásra a 2001- 2002-es költségvetés nem biztosított fedezetet – írja a Népszabadság. A források nélkül meghirdetett közbeszerzési eljárás viszont jogellenes.

A választások lebonyolításáért felelős BM Központi Hivatal sem tartotta be minden esetben a közbeszerzési törvényben megszabott határidőket, illetve úgy kötött egy egyetemmel a választáson részt vevők felkészítésére szerződést, hogy a megbízást – szabálytalanul – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő részekre bontotta.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy egy vállalkozó – a pártsemleges kampánnyal összefüggésben – az alig több mint húszmilliós szerződésben foglalt kötelezettségeinek csak részben tett eleget, és ezért 3,7 millió forint kötbért kellett volna fizetnie, ennek behajtásától azonban a hivatal eltekintett. A Népszabadság úgy tudja, emiatt a számvevők büntetőeljárás kezdeményezését javasolták.

A jelentés szerint 2000-ben a BM Központi Hivatal 12-13 milliárd forintra becsülte a 2002-es választások összköltségét. A parlament végül ennek mintegy háromnegyedét fogadta el: a 2001- 2002-es költségvetésben az országgyűlési választásra 6,3 milliárdot, míg 2002 nyarán a helyhatósági választásra négymilliárdot hagyott jóvá. Az ÁSZ megállapította: az önkormányzatok és a közigazgatási hivatalok jó része a központi forrásokat – a közreműködők magasabb díjazása érdekében – kiegészítette: az ÁSZ becslése szerint az e körnek átadott 3,4 milliárd forintot 1,2 milliárddal toldották meg. A főváros egyes normatívákat “saját zsebből” négy-ötszörösére, a megyék egy része kétszeresére egészített ki.

A belügyminiszter ígéretet tett a szükséges intézkedések megtételére.