Az Európai Bizottság írásos figyelmeztetésben részesítette és szankciókkal fenyegette meg Franciaországot arra az esetre, ha nem menti meg végre hathatós intézkedésekkel a kipusztulástól az utolsó, még szabadon élő mezei hörcsögöket (Cricetus cricetus) Elzászban.

A rágcsálókat ugyanis védi a Natura 2000 elnevezésű, még 1992-ből származó EU-irányelv, amellyel természetvédelmi területek egész hálózatát kívánták létrehozni szerte az Európai Unióban. A program célja a kihalás fenyegette növény- és állatfajok, és ezáltal a biológiai sokszínűség védelme Európában. Az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy védett területeket alakítsanak ki a veszélyben lévő állatfajok számára és ott minden szükséges intézkedést megtegyenek életterük fennmaradása érdekében. Az irányelv fel is sorolja a leginkább veszélyeztetett állatfajokat, köztük a mezei hörcsögöt, amelyet évtizedeken át gabonazabáló kártévőként könyveltek el és nagyszabású irtókampányokkal tizedeltek meg a gazdák és a községek. A célzott védőprogramoknak köszönhetően ma ismét elégséges populációk vannak egyes országokban, így például Németországban vagy Hollandiában.

Franciaországban viszont az EU-irányelv éppoly édeskeveset segített ezen a rágcsálón, mint a Fajok Védelméről Szóló Berni Egyezmény, amelynek betartása fölött az Európa Tanács őrködik. A tanács már 1998 decemberében egy sor intézkedést javasolt a kevés, még szabadon élő hörcsög megmentésére. Az öt évre szóló program fő célja, hogy védelem alá helyezzen egy falusias területet Strasbourg “Európa-várostól” délre és nyugatra, amely a kis rágcsáló utolsó életterét jelenti egész Franciaországban. Mindezideig azonban kevés történt – panaszolja Gérard Baumgart és Jean-Paul Burget, a Mezei Hörcsög Védelmére Alakult Európai Csoport tagjai. A hörcsögök életterében még mindig utakat szélesítenek vagy újakat építenek, településeket húznak fel. A fő probléma azonban az, hogy az elzászi gazdák egyre több kukoricát termesztenek és egyre kevesebbet a hörcsögök fő táplálékának számító búzából, árpából és lóheréből.

Pedig lenne elég gazda, aki hajlandó az átállásra, ha ehhez támogatást kapna – állítja Isabelle Losinger, aki a francia állami vadászati intézet (ONC) megbízásából kíséri figyelemmel a mezei hörcsögök helyzetét. A párizsi kormány eddig nagyon szűkmarkúnak bizonyult, pedig már csekély összeggel, évi 50 ezer euróval sok hörcsög életét lehetne megmenteni – állítja Losinger. Az Európai Bizottság is súlyos mulasztásokban marasztalta el Franciaországot. Megállapítása szerint a párizsi kormány túl keveset tesz ahhoz, hogy megakadályozza a hörcsögöknek okozott szándékos károkat és utolsó élőhelyeik elpusztítását. Az EU-szerződések őre azzal fenyegetőzik, hogy ha az utolsó írásos figyelmeztetés sem teszi meg hatását, a luxemburgi Európai Bíróságnál jelenti fel Párizst, ami sokba kerülhet Franciaországnak. Az állatvédők most abban reménykednek, hogy Brüsszel fenyegetőzése végül is meghozza hatását. Azonban gyorsan kellene cselekedni, mert már csak néhány közösségben élnek mezei hörcsögök kicsiny csoportjai, összesen talán néhány száz példány, s számuk évről évre csökken.