Az Alkotmánybíróság folytatja a Rendőrségről szóló törvény alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását.

A testület megvitatja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek az építésügyi bírsággal összefüggő szabályozását támadó indítványt.

Egy indítványozó a Munka Törvénykönyvének a rendkívüli felmondással kapcsolatos egyik szabályát kifogásolja.

Egy másik indítványozó szerint az alkotmányba ütközik az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról, illetve az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvénynek az alapilletménnyel összefüggő szabályozása.

A testület elé kerül az Alkotmánybíróságról szóló törvénynek az alkotmányjogi panaszra vonatkozó rendelkezését vitató indítvány.

A testület napirendjén szerepel az az indítvány, amely szerint alkotmányellenes a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló törvény módosítása.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény egyes rendelkezéseit támadó indítványt.