Piacfelügyeleti eljárás keretében azonnal végrehajtandó határozatot hozott a Hírközlési Felügyelet Hírközlési Területi Hivatalának budapesti irodája, egyúttal 1 millió forint bírságot szabott ki a TVNetWork Rt. kábeltévé szolgáltatóra. Az eljárás közérdekű bejelentés alapján kezdődött a társaság számlájával és egyedi előfizetői szerződésével kapcsolatban. A határozat szerint a kipostázott egyedi előfizetői szerződés eltért az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól és a vonatkozó jogszabályok előírásait is megsértette.

A Hírközlési Felügyelet Hírközlési Területi Hivatalának budapesti irodájához érkezett közérdekű bejelentés sérelmezte a TVNetWork Rt. kábeltévé szolgáltatásának egyedi előfizetői szerződését. A panasz nyomán megindult piacfelügyeleti ellenőrzés megállapította, hogy a szerződés nyomtatványa szabálytalan, és nem felel meg a társaság Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) sem. A nyomtatvány szerint a szerződést 30 napon belül egyik fél sem mondhatja fel, miközben a vonatkozó kormányrendelet szerint az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb nyolc napos felmondási határidővel bármikor felmondhatja. (A kormányrendelet nyomán ettől eltérni csak közös akarattal és a magán előfizető javára lehetséges.)

Az egyedi előfizetői szerződés kipostázott nyomtatványán a szolgáltató előre kitöltött néhány igen – nem választási lehetőséget, amelyek az előfizetői adatainak kezelésére vonatkoztak. A hírközlési törvény szerint: az előfizetői adatok meghatározott céltól eltérő kezeléséhez az érintettek hozzájárulása szükséges. A vizsgált esetben a hozzájárulás lehetőségétől illetve a jogok gyakorlásától megfosztották az előfizetőket.

A TVNetwork egyedi előfizetői szerződésének aláírói kézjegyükkel automatikusan hozzájárultak volna ahhoz, hogy a társaság az ingatlanukon belül bármilyen szerelési munkálatokat végezzen, távközlési eszközöket helyezzen el, szolgalmi vagy vezetékjogot jegyezzen be. Mindez azonban ellentétes a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeivel, a hírközlési törvény előírásával és az ingatlan–nyilvántartásról szóló előírásokkal is.
A kipostázott nyomtatványokon szerepelt továbbá, hogy az előfizetők aláírásukkal igazolják, hogy megismerték a szolgáltató ÁSZF-ét és elfogadják azt.

Valójában a társaság még kivonatos formában sem mellékelte az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződéshez és azt sem tüntette fel, hogy az hol tekinthető meg. A TVNetWork saját ÁSZF-e tartalmazza, hogy egy példányt biztosít az előfizetőnek az előfizetői szerződésből. (Előfizetői szerződés = egyedi előfizetői szerződés + ÁSZF)
A határozat megtiltotta az Általános Szerződési Feltételektől eltérő, illetve jogszabálysértő szerződéses rendelkezések alkalmazását és elrendelte a piac-felügyeleti bírság 15 napon belül történő befizetését.