Az önkormányzatok helyszíni ellenőrzése során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a központosított előirányzatú költségvetési támogatásokat és a normatív kötött felhasználású támogatásokat vizsgálva összesen 67,222 millió forint jogosulatlan igénybevételét állapította meg, s 573 ezer forint pótlólagos kifizetésére tett javaslatot.

Az MTI-hez pénteken eljutatott ÁSZ dokumentum szerint a szervezet a támogatások igénybevételével kapcsolatos jogszabálysértések miatt 14 önkormányzatot érintően négy büntetőeljárás indítását, illetve 12 önkormányzatnál a választott tisztségviselők munkajogi felelősségének megállapítását kezdeményezte.

Az ÁSZ közölte, hogy a költségvetés alapján a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok finanszírozásához tavaly összesen 14,741 milliárd forint központosított előirányzatú költségvetési támogatást, valamint 104 milliárd forint normatív kötött felhasználású támogatást nyújtottak.

Az ÁSZ-vizsgálat a központosított előirányzatú támogatások 13 jogcíme közül az előirányzatok 51,3 százalékát kitevő lakossági közműfejlesztési, könyvtári és közművelődési támogatásra, illetve a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz, valamint a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatoknak adott hozzájárulásra, az önkormányzati kincstárak és a települési szilárd hulladék elhelyezés támogatására terjedt ki.

Az ellenőrzés a normatív kötött felhasználású támogatások 11 jogcíméből a költségvetési előirányzatok 64,4 százalékát kitevő egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére, valamint az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására vonatkozott.

Az ÁSZ megállapította azt is, hogy az ellenőrzött önkormányzatok a részükre kiutalt közműfejlesztési hozzájárulás 26 százalékét jogtalanul vették igénybe.

Az ÁSZ az ellenőrzés során egyebek mellett 39 önkormányzatnál 40,374 millió forint jogtalan központosított támogatás igénybevételét tapasztalta: a jogtalan igénybevétel okai között első helyen a még meg nem fizetett közműfejlesztési hozzájárulások utáni támogatás igénybevétele szerepelt.

Az ÁSZ az ellenőrzések során feltárta, hogy a könyvtári támogatást hat önkormányzat nem állománygyarapításra fordította, ugyanakkor a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára kiutalt 120 millió forint hozzájárulás elosztása és felhasználása a jogszabályi feltételeknek megfelelően történt.

Az önkormányzati kincstári rendszer bevezetését vállaló önkormányzatok számára 500 millió forint támogatást biztosított a költségvetés, de az alacsony érdeklődés miatt a Pénzügyminisztérium csak 100 millió forintot osztott szét a 25 pályázó önkormányzat között. A számvevőszéki vizsgálat egy önkormányzat esetében 5,719 millió forint esetében állapította meg, hogy a céltól eltérően használták fel.

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztésére nyújtott 2 milliárd forintos keret az ÁSZ megállapítása szerint jól szolgálta a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátásának megszervezését, továbbfejlesztését.

Az ÁSZ ugyanakkor megállapította azt is, hogy a támogatások elszámolása és elszámoltatása nem felelt meg a pályázati kiírásnak, így például a teljesítést követő 30 napon belüli elszámolási határidőt az önkormányzatok nem tartották be.